Esitys työeläkeyhtiöiden riskienhallinnan kehittämiseksi

Työeläkevakuutusyhtiöiden olisi jatkossa laadittava riski- ja vakavaraisuusarvio säännöllisesti ja päivitettävä sitä riskien muuttuessa oleellisesti. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 17. maaliskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

”Riski- ja vakavaraisuus arvion laatiminen on tullut parin viime vuosikymmenen aikana mukaan erityisesti finanssitoimijoiden riskienhallintaan. Pankkien Basel-kehikossa se on ollut jo pitkään. Kaikille henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille arvion tekeminen on tullut Solvenssi II:n myötä vuoden 2016 alusta pakolliseksi. Ensi vuoden alusta vastaava prosessi koskee myös työeläkevakuutusyhtiöitä”, Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari toteaa.

Riski- ja vakavaraisuusarvion tarkoituksena olisi kehittää eläkelaitosten riskienhallintaa ja palvella eläkelaitoksen hallitusta ja toimivaa johtoa eläkelaitoksen johtamisessa. Riski- ja vakavaraisuusarvio olisi osa eläkelaitoksen toiminnan strategista suunnittelua ja ohjausta.

Arvio täydentäisi ja osin myös korvaisi riskejä koskevaa nykysääntelyä sekä kokoaisi yhteen eläkelaitoksen riskianalyysit. Uudet säännökset tulisivat koskemaan työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja Merimieseläkekassaa.

Arvioinnissa voitaisiin käyttää esimerkiksi stressitestejä, herkkyysanalyyseja tai käänteisiä stressitestejä. Kaikki olennaiset riskit olisi otettava huomioon, eli myös vakavaraisuusrajan laskennan ulkopuolelle jäävät riskit.

Kivisaaren mukaan lainsäädäntö linjaa toteutuksen vain periaatetasolla. Ajatuksena on jättää yhtiöille vapautta kehittää yhä parempia menetelmiä ja näin parantaa yhtiöiden riskienhallintaa.