ETK: Kolmasosa eläkeläisistä työskentelee tai haluaisi työskennellä eläkkeellä

Eläkeläisten halua työskennellä lisää erityisesti se, että työ toisi mielenkiintoista tekemistä. Kuva: Shutterstock
  • Kolmasosa 63–80-vuotiaista eläkeläisistä työskentelee tai on kiinnostunut työskentelemään vanhuuseläkkeellä, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta.
  • Kyselyn mukaan lähes 17 prosenttia vanhuuseläkeläisistä oli työskennellyt edellisen vuoden aikana.
  • Runsaat 16 prosenttia oli kiinnostunut työskentelemään eläkkeellä.

Eläkeläisten halua työskennellä lisää erityisesti se, että työ toisi mielenkiintoista tekemistä, ETK:n kyselystä selviää. Tätä mieltä on 75 prosenttia työhaluisista eläkeläisistä. Toiseksi yleisin syy on sosiaalisten suhteiden tärkeys ja kolmanneksi yleisin syy halu saada lisäansioita. Runsas kolmannes vastaajista ilmoitti haluavansa tehdä töitä, koska heillä on vaikeuksia tulla toimeen taloudellisesti.

Taloudelliset syyt vaikuttavat eläkeläisten työhaluihin erityisesti matalasti koulutetuilla ja pienituloisilla. Työnteon esteeksi eläkeläiset kokevat sen, ettei heitä palkattaisi ikänsä takia. Huono terveydentila tai osaamisen riittämättömyys koetaan työnteon esteiksi vain harvoin.

”Näyttäisikin siltä, että moni työhaluisista eläkeläisistä kokee terveytensä ja osaamisensa riittäviksi, jotta he voisivat työskennellä vielä vanhuuseläkkeelläkin”, sanoo ETK:n erikoistutkija Anu Polvinen tiedotteessa.

ETK:n selvityksen mukaan eläkeläiset ovat kiinnostuneita työskentelemään ennen kaikkea satunnaisesti tai osa-aikaisesti ja ovat näin joustavaa työvoimaa, mikä voi vastata hyvinkin työnantajien tarpeita.