ETK: Suomalaisten luottamus eläketurvaan yhä vahvempi – koronakriisistä huolimatta

Suomalaisten luottamus eläketurvaan on kasvanut viime vuodesta 6 prosenttiyksikköä, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkebarometristä. Samalla epäluottamus on vähentynyt 7 prosenttiyksikköä. 74 prosenttia sanoo luottavansa järjestelmään.

​Merkittävin muutos on tapahtunut 35–49-vuotiaiden kannoissa. Heidän luottamuksensa eläketurvaan kasvoi viime vuodesta 12 prosenttiyksikköä. Eniten eläkejärjestelmään luottavat eläkeikäiset (90 %) sekä eläkeikää lähestyvät 50–64-vuotiaat (77 %).

Suomalaisten uskoa eläkejärjestelmään ei horjuttanut edes koronakriisi. 69 prosenttia vastaajista kokee, että koronaviruksen aiheuttamilla ongelmilla ei ollut juuri vaikutusta heidän luottamukseensa eläketurvaa kohtaan.

Eläkeyhtiöt osallistuvat voimakkaasti taisteluun, jolla Suomea viedään yli koronakuilun. Työnantajan työeläkemaksuja on vuoden loppuun asti alennettu 2,6 prosenttiyksiköllä. Lisäksi maaliskuun lopulla työnantajille annettiin mahdollisuus hakea lykkäystä työeläkemaksuihin. Useat työeläkeyhtiöt ovat myös antaneet vuokralaisilleen erilaisia vuokrahelpotuksia.

ETK:n tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen arvelee tiedotteessa, että koronakriisin pitkittyminen kasvattaisi toimeentulovaikeuksia, mikä välittyisi ennen pitkää myös eläketurvan luottamukseen.

ETK:n tiedote.