ETK:n tutkimus: Yli puolet yrittäjistä kokee maksavansa itselleen riittävää eläkettä

Yrittäjistä 57 prosenttia kokee maksavansa itselleen riittävän suurta eläkettä, selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta. Tutkimuksesta myös selviää, että noin 60 prosenttia yrittäjistä alivakuuttaa itsensä. Tutkimuksessa alivakuuttamisen rajana pidettiin sitä, että YEL-työtulo on vähintään 10 prosenttia tai 2 400 euroa pienempi kuin yrittäjän toteutuneet vuositulot.

Tutkimuksen mukaan ongelmat kasautuvat erityisesti yksinyrittäjille ja ilman yhtiökumppania toimiville. He kokevat sekä maksavansa riittämätöntä eläketurvaa että alivakuuttavat muita yrittäjiä useammin. Sen sijaan työnantajayrittäjät ja yrittäjät, joilla oli yhtiökumppaneita, kokevat useammin maksavansa itselleen riittävästi eläkettä. He myös maksavat tuloihinsa nähden riittävää eläketurvaa.

ETK:n mukaan yleisin syy riittämättömän eläketurvan maksulle on se, että yrittäjällä ei ole varaa maksaa suurempaa vakuutusmaksua. Kaksi kolmesta yrittäjästä on tätä mieltä.

ETK:n tutkimuksen aineisto koostuu 1 348 päätoimisesta yrittäjästä, joilla on aktiivista yritystoimintaa. Yrittäjän tuloina huomioitiin sekä yrittäjän itselleen maksamat palkkatulot että yritystoiminnan verotettavat tulot.