EU

EU-komissio hakee tiukempaa syyniä veronkiertoon

EU:n komissio on julkistanut kunnianhimoisen suunnitelman veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun suitsemiseksi. Suomen finanssiala tukee komission hanketta. "Katsomme, että EU-tason toimilla voidaan saada tuloksia veronkierron torjumisessa. Kannustamme samalla kotimaisia viranomaisiamme tukemaan tämän tason toimia", Finanssialan Keskusliiton (FK) varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari kommentoi kokouksen antia.

Komissaarikollegio kokoontui keskiviikkona 18.3. ensimmäistä kertaa projektissa, jossa pyritään nykyistä oikeudenmukaisempaan ja läpinäkyvämpään verotukseen EU:n alueella. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on priorisoinut komission agendalla kamppailun veronkiertoa vastaan. Tämänpäiväiset keskustelut kohdistuivat juuri välttämättömimpiin toimiin, joita kamppailussa tarvitaan. Keskustelussa todettiin yksimielisesti, että yritysten on maksettava veroa siihen maahan, missä sen voittoa synnyttävä tuotanto sijaitsee. Aggressiivisella verosuunnittelulla ei saa välttää veroja maassa, jossa yritys toimii. Yritysverotuksen läpinäkyvyyttä on lisättävä. Komissaarit päättivät kokouksessaan esitellä verotuksen läpinäkyvyyspaketin vielä maaliskuun puolella. ”Vauras Eurooppa tarvitsee oikeudenmukaisen, läpinäkyvän ja ennakoitavan verotusjärjestelmän, joka hyödyttää sekä liiketoimintaa että palauttaa kuluttajien luottamuksen. Verokohtelun ja kilpailun pitää tapahtua samoilla pelisäännöillä niin EU:n piirissä kuin globaalistikin. Ei ole oikein, että veroviranomaisten pitää perustaa tiedonsaantinsa vuotoihin voidakseen reagoida veronkiertoon”, komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi.

FK: Globaalit pelisäännöt myös tarpeen

”Väärinkäytökset ja kyseenalaiset verokäytännöt kasvavat varjoissa. Läpinäkyvyys ja viranomaisyhteistyö ovat niiden luonnollisia vihollisia. On korkea aika uudelle avoimuudelle verotuksessa ja uudenlaiselle solidaarisuudelle hallitusten kesken, jotta voimme varmistaa verotuksen reilut pelisäännöt kaikille. Komissio on sitoutunut varmistamaan korkeimman tason veroläpinäkyvyyden Euroopassa”, komissaari Pierre Moscovici sanoi. Finanssialan Keskusliitto pitää tärkeänä, että Suomi toimi aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisissä yhteyksissä, jotta veronkierto saadaan yhteisillä pelisäännöillä kuriin. ”On tärkeätä, että veroparatiisien ja veronkierron kitkemiseen tähtäävät toimet ovat kansainvälisesti mahdollisimman laajoja”, Esko Kivisaari korostaa.

Läpinäkyvyyspaketti vasta alkua

Komissio on pystyttämässä nopealla aikataululla ohjelmaa, joka mahdollistaa paremman tiedonvaihdon eri maiden yritysveroista. Nykyisin tieto on monimutkaista ja sitä on vaikeaa saada. Siksi eri maiden veroviranomaisten on hankala todentaa, missä yritysten taloudelliset aktiviteetit todella sijaitsevat ja verottaa niitä asianmukaisesti. Tämän seurauksena monien yritysten väitetään kotiuttavan voittonsa muualle maksaakseen mahdollisimman vähän veroja siihen maahan, mihin voittoa tuottava liiketoiminta on todellisuudessa sijoittunut. Maaliskuun puolella esiteltävä ohjelma sisältää laajan paketin menetelmiä, joilla parantaa verotuksen läpinäkyvyyttä. Tämänpäiväinen kokous käsitteli lukuisia lainsäädännöllisiä ja ei-lainsäädännöllisiä keinoja. Verotuksen läpinäkyvyyspaketti on vasta alkua ja vuoden 2015 aikana työ tehostuu entisestään. Toinen keinovalikoimapaketti esitellään jo tulevana kesänä. Siinä otetaan huomioon erityisesti G20:n ja OECD:n tekemät aloitteet veronkierron kitkemiseksi.