EU-komissio pohtii uutta lisäeläkettä – Suomi voisi olla tiennäyttäjä

EU-komissio pohtii uuden yleiseurooppalaisen vapaaehtoisen eläketuotteen luomista. Tavoitteena on luoda asiakkaalle yksinkertainen tuote, jota voitaisiin myydä kaikissa EU-maissa. Suomella olisi mahdollisuus ottaa vaatimukset täyttävä tuote käyttöön jo nyt ja markkinoida tuotetta muualle Eurooppaan.

EU-komissio on ehdottanut yhden yleisen vapaaehtoisen eläketuotteen luomista. Tarkoitus on löytää konkreettisia ratkaisuja koko maanosan väestön vanhenemiseen. Yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläkesäästötuotteesta pitäisi suunnitelmien mukaan luoda niin yksinkertainen, että kansalaisten ympäri EU-maita olisi houkuttelevaa hankkia sellainen itselleen. Euroopassa idea kulkee nimellä Pan-European Pension Product, eli PEPP. Tuotteen myyjinä toimisivat vakuutusyhtiöt, pankit, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset. Suomalaisella finanssialalla on tarjota valmis idea täyttämään Euroopassa kaavaillun lisäeläketuotteen vaatimukset: kertamaksuinen lisäeläkevakuutus, joka voitaisiin ottaa Suomessa käyttöön ennen muita.

Mikä on kertamaksuinen lisäeläkevakuutus?

Kertamaksuisen lisäeläkevakuutuksen perusajatuksena on, että vakuutusyhtiölle maksettaisiin kerralla suuri summa rahaa, jonka saisi vaikkapa asunnon myynnistä. Näin kertamaksuisen lisäeläkkeen ostaja saisi itselleen halutessaan kuolemaan saakka jatkuvan kuukausittaisen lisäeläkkeen. EU-komission kaavailemassa tuotteessa kansalliseen päätösvaltaan jäisi jokaisen jäsenmaan liittymäkohdat kansalliseen sosiaali- ja työlainsäädäntöön sekä eläkeikään ja verotukseen. Näiden yhteensovittaminen on iso työ.

”Kertamaksuinen elinikäinen lisäeläkevakuutus olisi erittäin toimiva EU:n laajuinen eläketuote. Se olisi tuotteena riittävän yksinkertainen. Verokohtelun osalta yksinkertaisinta on, ettei tuotetta verotettaisi eläkettä hautaan asti maksettaessa lainkaan, mutta siitä ei silloin saisi myöskään ostettaessa minkäänlaista verovähennystä. Tällöin jäsenmaiden kansalliset verolainsäädännöt todennäköisesti aiheuttaisivat vähemmän harmia”, kertoo Finanssialan Keskusliiton asiantuntija Piritta Poikonen.

Lisäeläkkein ei Suomessa ole totuttu vanhuuteen varautumaan

Suomessa kertamaksuista lisäeläkevakuutusta ei voi tällä hetkellä myydä lainkaan. Se johtuu siitä, että tuotetta verotetaan niin ankarasti, ettei sen hankkiminen ole järkevää. Hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu, että kertamaksuisen elinikäisen lisäeläkevakuutuksen verokohtelu selvitetään. ”Suomessa lisäeläkkeillä ei juurikaan ole roolia ihmisen omassa varautumisessa, kuten muualla vanhenevassa Euroopassa”, toteaa Piritta Poikonen. Myös meillä on herättävä omaan vanhuuteen varautumiseen.

”Suomessa lisäeläkkeiden hankkimiseen ei ole valtiovallan taholta kannustettu. Lakisääteinen työeläketurvamme toimii erinomaisesti, mutta sen ei pitäisi olla esteenä lisäeläkkeiden kehityksen sallivalle lainsäädännölle”, Poikonen sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat