EU

EU-komissio: Rahoituksen saanti ei ole Suomessa ongelma

Suomen pankkijärjestelmä on vahva ja rahoitusmarkkinat ovat hyvin kehittyneet . Näin arvioidaan EU:n komission tuoreessa Suomen taloutta käsittelevässä maaraportissa.

Suomen rahoitusalan vakauteen kohdistuvat riskit vaikuttavat komission mukaan rajoitetuilta ja lainananto lisääntyy terveessä määrin. Luotonanto yksityiselle sektorille jatkuu huolimatta supistuvasta taloudesta. Tämä viittaa siihen, että Suomessa luotonottajat löytävät riittävästi likviditeettiä markkinoilta eikä yritysten ja kotitalouksien rahoituksensaantiin liity merkittäviä ongelmia.

Raportin mukaan pankkien pääomatilanne on hyvä, ja omaisuuserien laatu on keskimäärin korkea.

Järjestämättömien lainojen osuus on alhainen, 1,4 prosenttia, ja oman pääoman tuotto on hyvää luokkaa. Vuonna 2014 se oli 9,1 prosenttia. Rahoituksenhankinnassaan yritykset voivat pankkilainojen lisäksi tukeutua pääomamarkkinoihin ja laskea liikkeeseen osakkeita tai joukkolainoja.

Raportissa arvioidaan, että kaiken kaikkiaan rahoitusjärjestelmän riskit näyttävät olevan vähäisiä Suomessa.

Kotitaloudet voisivat kärsiä asuntojen hintojen äkillisestä laskusta, mutta tällainen skenaario on raportin mukaan epätodennäköinen, koska suhteelliset asuntojen hinnat ovat lähellä pitkän aikavälin keskiarvoja.

Palkkojen pienenemisestä kulutukselle ja BKT:n kasvulle aiheutuvaa potentiaalista riskiä lieventää se, että yleensä asuntolainojen ottajat ovat korkean tulotason kotitalouksia, joiden nettovarallisuus on positiivinen. Yritysten taseissa näkyy laskeva velkaantumisaste ja vakaa velan suhde rahoitusvarallisuuteen.

Huolenaiheena raportissa nähdään yksityisen sektorin velan määrä, pankkien kytkökset etenkin muihin Pohjoismaihin sekä tukkurahoituksen rooli.

EU:n komission perjantaina 26.2.2016 julkistama raportti ei sisällä suosituksia Suomelle eikä arviota julkisen talouden tilasta. Analyysi on osa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, jossa koordinoidaan jäsenmaiden budjetti- ja talouspolitiikkaa.

Komissio julkistaa ehdotuksensa maakohtaisiksi suosituksiksi toukokuussa ja esittää samalla arviot jäsenmaiden julkisen talouden tilasta.