EU

EU-paketti yritysten verovälttelyn suitsimisesta tervetullut

Suomalainen finanssiala kannattaa EU-komission esitystä  yritysten verojenvälttelyn estämiseksi. Esitellyt ehdotukset ovat konkreettisia toimenpiteitä, joilla estetään yritysten voittojen siirtoa veroparatiisimaihin.

Komission ehdotus tähtää kolmen tavoitteen saavuttamiseen: 1) Tehokas verotus siten, että yritystä verotetaan siellä, missä voitot tehdään. 2) Verotietojen läpinäkyvyyteen, eli siihen, että jäsenvaltioilla on entistä paremmat tiedot veronkeruuta varten. Tässä olennaisessa roolissa on verotietojen vaihto. 3) Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen. Tavoitteena on vahvistaa veronkierron torjuntaan liittyvää yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. Oikeudenmukaista verotusta edistetään koko maailmassa kansainvälisten standardien pohjalta. Käytännössä komissio ehdottaa kokonaan uutta verovälttelydirektiiviä, joka jokaisen jäsenmaan pitäisi viedä kansalliseen lainsäädäntöönsä. Lisäksi komissio käy läpi DAC2-direktiivin, jolla säädetään EU-maiden keskinäisestä verotietojen vaihdosta. Osana pakettia komissio julkaisee jäsenvaltioille suositukset verosopimusten tekoon muiden maiden kanssa. Pakettiin kuuluu myös hyvään verohallintoon kuuluvia suosituksia.

Verovälttelyn suitsinnassa toimii yhteisrintama

”Verovälttelyn torjunnassa on olennaista toimia laajalla rintamalla yhteistyössä useiden maiden kanssa. Yksittäisen maan verovälttelyn rajoittamistoimet aikaansaavat helposti sen, että veronvälttelijä siirtää toimintansa muuhun maahan”, sanoo Finanssialan Keskusliiton verolakimies Mona Redsven.

EU-maiden laajuiset toimet ovat tässä suhteessa täysin oikea toimintatapa. Euroopan talousalue on jo sen verran laaja, että sen yhteisillä toimilla verojenvälttelyn suitsimisessa on vaikutusta.

EU-komission toimet ovat linjassa taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n verovälttelyn vähentämiseen kohdistuvan toimenpideohjelman BEPS:n (Base Erotion and Profit Shifting) kanssa.

Suomi on mukana OECD:n BEPS-hankkeessa. Osana sitä Suomi allekirjoitti hiljan Pariisissa yhdessä 30 muun valtion tai oikeusalueen kanssa sopimuksen verotietojen vaihdosta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat