EU-raportti: Rahanpesun torjunta vaatii viranomaisten yhteistyötä – mutta myös pankkien kanssa

Euroopan komissio on julkaissut rahanpesun estämistä koskevan raportin. Siinä selvitetään rahanpesuun liittyvien velvollisuuksien noudattamista pankeissa sekä viranomaisten valvontatoimia Euroopan unionin maissa. Raportti korostaa viranomaistoimien ja valvontaresurssien riittävyyden sekä valvojien välisen yhteistyön merkitystä. Finanssialan näkökulmasta yhteistyötä on tehtävä myös viranomaisten ja pankkien välillä.


Komission raportissa esitetään kriittisiä havaintoja erityisesti rahanpesun torjunnan valvontaresurssien riittämättömyydestä, sanktioiden vähäisyydestä ja valvojien välisen yhteistyön puutteista.

Finanssiala on kannattanut johdonmukaisesti rahanpesun estämiseen osoitettujen valvontaresurssien kasvattamista. Komission raportissa kohdistetaan huomiota valvovien viranomaisten keskinäisen yhteistyön parantamiseen ja esimerkiksi rahanpesun selvittelykeskusten välisen yhteistyön lujittamiseen.

”Ei riitä, että yhteistyötä parannetaan vain viranomaisten kesken. Yhteistyötä täytyy parantaa myös viranomaisten ja pankkien välillä. Rahanpesun vastaisessa taistelussa pankeilla ja viranomaisilla on yhteinen vihollinen, ja rivien on silloin oltava yhtenäiset”, toteaa Finanssiala ry:n johtaja Risto Karhunen.

Esimerkiksi vuonna 2018 suomalaiset finanssialan yritykset tekivät rahanpesun selvittelykeskukselle yli 9 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Rahanpesun torjuntaan käytetään suomalaisissa finanssilaitoksissa vuosittain tuhansia henkilötyövuosia ja kymmeniä miljoonia euroja.

Myös pankeille itselleen pitäisi antaa enemmän liekaa tehdä yhteistyötä keskenään rahanpesun estämiseksi. ”Tällä hetkellä pankit eivät saa vaihtaa keskenään tietoja muulitileistä ja niille mahdollisesti tulevista laittomista rahansiirroista. Epäilyttäviä liiketoimia koskeva tiedonvaihto pankkien välillä ehkäisisi rikoksia, joihin reagointiaika mitataan toisinaan minuuteissa”, Karhunen kertoo.

EU:n komission tiedote rahanpesun torjuntaa käsittelevästä raportista
Finanssivalvonnan tiedote komission raportista