EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä

Mitä käytännön toimia tarvitaan?

  • Hallitusohjelmaan kirjataan, että EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä.
  • Kirjauksen on oltava osa virkamiesten konkreettisia lainsäädännön valmisteluohjeita ja työryhmien asettamispäätösten vakiolauseke.
  • Mikäli EU-sääntelyn päälle kuitenkin halutaan luoda kansallisia säännöksiä, täytyy luoda selkeä prosessi millä edellytyksillä ja kenen etukäteisluvalla poikkeus voidaan tehdä.

EU-säännösten toimeenpanossa on pidättäydyttävä kansallisesta lisäsääntelystä. Kirjauksen on oltava osa virkamiesten lainsäädännön valmisteluohjeita.

Perustelut

EU-sääntelyä kireämpi kansallinen lainsäädäntö lisää yritysten kustannusrasitusta ja voi asettaa suomalaisen finanssialan huonompaan asemaan muiden maiden yrityksiin nähden. Tämä heikentää suomalaisen finanssialan kilpailukykyä, veronmaksukykyä ja työllistämismahdollisuuksia Suomessa.

Taustaa

Suomella on Euroopan Unionin jäsenvaltiona velvollisuus saattaa EU:n direktiivit oikea-aikaisesti ja täsmällisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Useissa direktiiveissä on kuitenkin liikkumavaraa, ja Suomen tulee oman etunsa nimissä hyödyntää tätä sen sijaan, että lainsäädäntöön sisällytettäisiin uusia säännöksiä, joita muissa maissa ei ole.