EU tahtoo vertailtavuutta pankkien palvelumaksuihin

EU
tahtoo selkeyttää pankkien asiakkailtaan perimiä palvelumaksuja.
Uudessa vastajulkaistussa direktiiviehdotuksessa käsitellään muun muassa
sitä, miten pankkien tulisi kertoa palvelumaksujensa suuruudesta
asiakkaille.

​Nykyisin eri jäsenmaissa noudatetaan varsin vaihtelevia käytäntöjä sen suhteen, miten pankkipalveluiden hinnat ilmoitetaan asiakkaille. Lisäksi komissio esittää vertailusivuston perustamista, jonka avulla eri pankkien palvelumaksuja voisi vertailla puolueettomasti.

Lisäksi uuden direktiivin valmisteluvaiheissa on keskusteltu siitä, tulisiko kaikille EU-kansalaisille taata oikeus avata pankkitili. Suomessa kaikille taataan jo nyt oikeus peruspankkipalveluihin, kuten tavanomaisen talletustilin avaamiseen.

Samassa direktiivissä myös on aiottu helpottaa kuluttajan maksutilin vaihtamista yhdestä jäsenmaasta toisessa jäsenmaassa sijaitsevaan pankkiin.

Direktiiviehdotus on parhaillaan jäsenmaissa kommentoitavana. Esimerkiksi Euroopan pankkiyhdistys EBF on vastustanut joiltakin osin uutta sääntelyä, joka pakottaisi jäsenmaissa toimivat pankit ja muut maksupalvelun tarjoajat tarjoamaan palveluita samalla tavoin. Finanssialan Keskusliitto on kannattanut EBF:n tavoin maltillista sääntelyä, joka sallisi eri jäsenmaissa hyviksi havaitut nykyiset toimintatavat.