EU-viilaa ELTIF-rahastojen sääntelyä – sijoittajille tarjolla uusia houkuttelevia kohteita

Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala ry kannattaa EU:n pitkäaikaissijoitusrahastojen (ELTIF) sääntelyn kehittämistä.
  • Uudistus yksinkertaistaa sääntelyä ja yhdenmukaistaa sitä muun muassa MiFID-sijoittajansuojasääntelyn kanssa.
  • Eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevan asetuksen tarkoitus on tehdä rahastoista houkuttelevampia.
  • On tärkeää mahdollistaa myös vähittäissijoittajille erilaiset sijoituskohteet asiakkaan tarpeiden mukaan.

ELTIF-rahastot ovat ainoa pitkäaikaissijoituksiin tarkoitettu rahastotyyppi, jonka jakelu tapahtuu yli kansallisten rajojen sekä ammattimaisille sijoittajille että vähittäissijoittajille. Pitkäaikaissijoituksia kanavoimaan suunnitellut ELTIF-rahastot soveltuvat hyvin edistämään esimerkiksi vihreän ja digitaalisen siirtymän rahoittamista. Euroopan parlamentti on hyväksynyt ELTIF-asetuksen muutokset komission ehdotuksen pohjalta. Asetus on osa pääomamarkkinaunionia.

Sekä instituutiosijoittajille että vähittäissijoittajille suunnatut, rajat ylittävät ELTIF-rahastot uudistuvat. Parlamentin hyväksymä ehdotus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sääntelyä. Uusia säännöksiä sovelletaan 10.1.2024 alkaen.

”Sijoittajansuojaa parantavan MiFID-sääntelyn ytimessä on tarjota sijoittajille riittävät tiedot ja ymmärrys siitä, miten sijoitukset toimivat. Myös vähittäissijoittajille on tärkeää mahdollistaa erilaiset sijoituskohteet asiakkaan tarpeiden mukaan. On tärkeää, että ELTIF-rahastoihin sovelletaan jatkossa samoja säännöksiä kuin muihinkin sijoituksiin”, sanoo Finanssiala ry:n johtava lakimies Jari Virta.

ELTIF-rahastot ovat olleet varsin tuntematon rahastotyyppi juuri sääntelyesteiden takia, eivätkä ne ole saavuttaneet rahastoalan tai sijoittajien kiinnostusta. Virta uskoo, että uudistus tekee ELTIF-rahastoista houkuttelevan ja kilpailukykyisen pitkän aikavälin sijoitustuotteen.

”ELTIF ei ole tähän mennessä ollut menestys, mutta pitkäaikaiset ja epälikvidit sijoitukset ovat tärkeä osa sijoittamista. Toimiva ja looginen EU-sääntely hyödyttää kaikkia osapuolia, niin sijoittajia, pääoman tarvitsijoita kuin rahastotoimintaa harjoittavia.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan