EU – ylisääntelyä vai edelläkävijyyttä digiasioissa?

Miten säännellä digitaalista taloutta ja pitää huolta tietosuojasta? Vakuutusyhtiöiden näkökulmasta olenna inen kysymys on , millä ehdoin terveystietoja ja muuta elämästä kerättyä tietoa voidaan hyödyntää vakuutusten hinnoittelussa. Eurovaaliehdokkaat Aura Salla ( kok .), Leena Brandt (vihr.) ja Olli Kotro (ps) pohtivat asiaa eurovaalipaneelissa .

Digitaalisen talouden sääntely on yksi iso kysymys tulevalla EU-kaudella. Pöydällä on ollut ajatuksia liittyen kansalaisten tietosuojaan ja konsteihin kitkeä ulkovaltojen vaalivaikuttamista sosiaalisen median alustoilla. On väläytetty myös digiveroa, joka siirtäisi digitaalisen liiketoiminnan verotusta sinne, missä tuotteita kulutetaan. ”Emme voi EU:ssa olla johtavia digiasioissa ja tiedon hyödyntämisessä ja samaan aikaan säännellä sitä liikaa”, totesi kokoomuksen Aura Salla. Hän oli huolissaan digitaalisten kasvuyritysten mahdollisuuksista menestyä EU:ssa, jos toimintaa hankaloitetaan liikaa. Yritykset muuttavat silloin herkästi Yhdysvaltoihin.

Leena Brandt (vas.), Aura Salla ja Olli Kotro keskustelivat vakuutusalan yhdistysten järjestämässä eurovaalipaneelissa.

Saako osto- ja liikuntatietoja hyödyntää vakuutuksissa?

Vakuutusalan näkökulmasta tiedonkäytön eettiset periaatteet ovat tärkeitä. Tällä hetkellä vakuutusten hinnoittelussa ei esimerkiksi saa käyttää sukupuolta yhtenä hinnoitteluun vaikuttavana tekijänä. Toisaalta: jos ihmisen elintavoista saa tietoa vuosikausien ruokaostosten ja sykemittarin kautta kerättävien liikuntatietojen muodossa, luovat ne paljon tarkemmat perusteet hinnoitella esimerkiksi henki- ja terveysvakuutukset paljon nykyistä tarkemmin riskiä vastaaviksi. ”Terveystietojen keräämisen ja niistä hyötymisen suhteen pitäisin pienen keltaisen valon vilkkumassa etenemisen suhteen”, totesi vihreiden eurovaaliehdokas Leena Brandt ja kertoi esimerkin tietosuojasta. ”Muistan, miten olin takavuosina viemässä omia terveystietojani lääkäriltä toiselle paperimuodossa, ja rupesin autossa katsomaan, mitä kansiossa oli. Sieltä löytyi kaksi paperia, joissa kerrottiin parikymppisen minun sydämentykytyksistä, kun oli tullut ero parisuhteessa ja sen aikaisia vuodatuksia lääkärille. Katsoin ympärilleni, ettei ketään näkynyt, ja otin ne paperit mapista pois ennen kuin ne menivät uuden lääkärin tietoihin – nyt ei niin enää tehdäkään!” Brandt kertoo. Perussuomalaisten Olli Kotro otti esille tasapuoliset kilpailuolosuhteet. ”Jos vain harvat suuret toimijat pääsevät käsiksi isoihin tietomassoihin, ei pienillä toimijoilla ole tosiasiallisia mahdollisuuksia tulla markkinoille. Tämä pitäisi ottaa sääntelyssä huomioon”, Kotro totesi. Katso finanssiteemainen eurovaalipaneeli tästä.