EU

EU:n finanssivalvojista saatava läpinäkyvämpiä

EU:n finanssivalvontaviranomaisen (ESA) tulisi tehdä lainsäädännöstään läpinäkyvämpää ja kuunnella kaikkia valvottavia tasavertaisesti riippumatta niiden lähtömaiden koosta. Finanssiala ry (FA) on julkaissut arvionsa kuusi vuotta toimineista ESA-valvontaviranomaisista.

Finanssimarkkinoita valvovat ESAt (European Supervisory Authorities) koostuvat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta, Euroopan pankkiviranomaisesta sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta. Valvontaelimet perustettiin vuonna 2011 lisäämään luottamusta markkinavalvontaan ja toipumista finanssikriisin pyörteissä sekä ehkäisemään tulevia kriisejä. Viranomaisten toimintaa oli tarkoitus arvioida kolmen vuoden kuluttua perustamisesta. Aika venyi kuitenkin kuudeksi vuodeksi.

”Nyt eri maiden finanssitoimijat ovat toimittaneet arviointinsa, miten ESAt ovat toimineet ja mihin suuntaan niiden pitäisi kehittyä. Komissio käsittelee nyt vastauksia, ja yhteenvetoa ja mahdollista lainsäädäntöesitystä uudistustarpeista odotetaan tämän vuoden aikana”, kertoo asiantuntija Elina Kamppi FA:sta.

FA:n mielestä iso ongelma on viranomaisen tuottaman sääntelyn määrä. Myös muun kuin sitovan sääntelyn kuten ohjeistusten kanssa joutuu usein miettimään, mikä rooli on suhteessa lainsäädäntöön. Kansalliset valvojat myös soveltavat sääntelyä ja ohjeistuksia eri tavoin. Komissio onkin asettamassa valvontaviranomaisten työn yhtenäisyyden yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi pääomamarkkinaunionin jatkotyössä.

Poliittisesti mielenkiintoista on pankkiviranomaisen sijainti Lontoossa. Britannian EU-eron myötä konttori on siirrettävä pois kaupungista.

”Säilytetäänkö kolme viranomaista itsenäisenä, vai liitetäänkö pankkivalvoja esimerkiksi vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiseen? Tuolloin arvopaperimarkkinaviranomaisen rooli markkina- ja kuluttajansuojavalvojana saattaisi korostua”, Kamppi spekuloi.