EU:n kaavailema ilmastolaki luo raamit sääntelylle

Euroopan komission esittämän ilmastolain tarkoituksena on tuoda tulevaan lainsäädäntöön ennustettavuutta. Finanssiala ry pitää hyvänä ja selkeänä sitä, että sektorikohtaiset päätökset pitää sääntelyn voimaantulon jälkeen sovittaa tämän ylätason sääntelyn alle. Myös Suomi on uudistamassa ilmastolakiaan, ja uudistuksen tulisi pohjautua EU:n ilmastolakiin.

”Hyvää sekä kansallisessa ilmastolaissa että EU:n sääntelyssä on ennustettavuuden lisääminen tulevista päästörajoista. Tämä selkeyttää tulevaa sääntelyä”, toteaa Finanssiala ry:n vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

EU:n ilmastolakiesitys on osa Euroopan vihreän kehityksen suunnitelmaa, niin sanottua Green Dealia. Komission joulukuussa julkaiseman Green Dealin tavoitteena on tehdä Euroopasta koko maailman ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

”Kunnianhimoinen ilmastotavoite edellyttää sekä rahoittamisen että sijoittamisen tehokkaita keinoja. Finanssiala suurena sijoittajana, omaisuudenhoitajana ja luotottajana sekä vakuutusala riskin jakajana ovat keskeisessä roolissa ilmastotalkoissa”, Kamppi sanoo.

Luonnosesitys kansalliseksi ilmastolaiksi on tulossa kommentoitavaksi aikaisintaan syksyllä. Kamppi toteaa, että Suomen kannattaa kytkeä oma lakinsa EU:n puitteisiin.

Tutustu komission esitykseen.