EU:n pankkilobbarien ykkönen: Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitteet oikeita

Euroopan pankkiyhdistyksen johto vieraili Suomessa puheenjohtajuuskauden vuoksi. Toimitusjohtaja Wim Mijs kuvassa toinen oikealta.

Suomella on tulevana EU-puheenjohtajana ainutlaatuinen tilaisuus vastata ajankohtaisiin kysymyksiin pankkialan tulevaisuudesta, sanoo Euroopan pankkiyhdistysten liiton (EBF) toimitusjohtaja Wim Mijs. Yhteiskunta muuttuu väistämättä digitalisaation ja ilmastonmuutoksen myötä ja pankkien on pystyttävä vastaamaan tähän haasteeseen.

Puheenjohtajana Suomen tavoitteet keskittyvät pääasiassa neljän teeman ympärille: Pyrimme edistämään kestävää rahoitusta, ehkäisemään rahanpesua, kehittämään pääomamarkkinaunionia sekä kiinnittämään entistä enemmän huomiota digitalisaatioon ja kyberturvallisuuteen. Tavoitteet ovat linjassa myös toimitusjohtaja Mijsin näkemyksien kanssa.

Mijs korostaa talousosaamisen merkitystä tulevaisuudessa – teema on mainittu myös Suomen hallitusohjelmassa. Omien talousasioiden hallinnan opettaminen pitäisi Mijsin mielestä aloittaa jo varhain. Erityisesti pankkien ja rahan siirtyminen verkkoon sekä eliniän pitenemisestä johtuva eläkesäästämisen merkityksen kasvu vaativat paljon taloustietämystä. ”Meidän pitää tehdä taloudellista suunnittelua entistä varhaisemmassa vaiheessa ja osata kysyä oikeita kysymyksiä neuvojiltamme”, Mijs toteaa.

Euroopan pankkiyhdistyksien liitto tekee paljon työtä talousosaamisen kasvattamiseksi samoin kuin lukuisat toimijat Suomessa finanssialan ohella. Wim Mijs painottaa talousosaamisessa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä: ”Kyse ei ole vain hallituksen tai pankkien hommasta, vaan olemme kaikki vastuussa”, hän summaa.

Suomen heinäkuun alussa alkava puheenjohtajakausi tuo maahan monia vaikutusvaltaisia vieraita ympäri Eurooppaa. Wim Mijs oli Suomessa käymässä yhdessä liiton muun johdon kanssa. Päivän vierailullaan EBF:n johto tapasi muun muassa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajan Marja Nykäsen, Finanssivalvonnan johtajan Anneli Tuomisen sekä valtiovarainministerin EU-asioiden erityisavustajan Niina Nurkkalan. Emäntänä toimi Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.