EU:n valtiovarainministerit pohtivat rahanpesun torjuntaa – tehoja saataisiin selkeämmillä säännöillä ja sujuvalla tiedonkululla

Suomessa toimivat pankit tekivät viime vuonna yli 10 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Kuva: Shutterstock.com

Komissio on uudistamassa EU:n laajuista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Uudistuksen osa-alueita ovat lainsäädännön syvempi harmonisointi, EU-tason valvontajärjestelmän perustaminen sekä viranomaisten yhteistyön vahvistaminen. Myös finanssialan toiveissa on selkeämpi sääntely sekä sujuva yhteistyö ja tiedonkulku.

Suomessa toimivat pankit tekivät viime vuonna yli 10 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista, ja finanssialan yritykset Suomessa käyttävät vuosittain jopa yli 100 miljoonaa euroa rahanpesun torjuntaan. Ilmoitukset johtavat kuitenkin vain harvoin esitutkintaan tai syytteisiin. Lisää tehoja rahanpesun torjuntaan saataisiin tehostamalla sekä pankkien keskinäistä että pankkien ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa. Tarpeen on myös lisätä viranomaisten resursseja sekä selkeyttää lainsäädäntöä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen on aiheena EU:n valtiovarainministerien epävirallisessa kokouksessa keskiviikkona 4. marraskuuta. Kokouksessa Suomea edustaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2020 toimintasuunnitelman koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja valmistelee antamaan lainsäädäntöehdotuksia vuoden 2021 alkupuolella.

”Kansainvälisten kokemusten perusteella yhteistyö pankkien ja viranomaisten välillä muun muassa tietojen vaihtamiseksi kannattaa. Mekaanisista rahanpesuilmoituksista tai ainakin niiden rinnalla tulisi sallia laajempi tietojen vaihto sekä toimialan sisällä että pankkien ja viranomaisten välillä”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna.

Likaisen rahan pysäyttäminen on sekä pankkien että yhteiskunnan intresseissä, ja sen varmistamiseksi rahanpesulaki asettaa tiukkoja vaatimuksia. Sääntelyn keventämiselle ei alan mielestä ole tarvetta, mutta sääntelyn selkeyttämistä ja yksinkertaistamista sekä riskiperusteisuuden vahvistamista kaivattaisiin kiireisesti.

Valtiovarainministeriön tiedote