Euribor-korkojen määrää vähennetään

Euribor-korkoja
hallinnoiva Euribor-EBF on päättänyt vähentää noteerattavien korkojen
määrää 1.11.2013 alkaen. Päätös liittyy Euroopan pankkiviranomaisen ja
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tammikuussa antamiin
suosituksiin, joilla euribor-järjestelmää pyritään kehittämään

Euribor-EBF:n tekemän päätöksen mukaan 1.11.2013 alkaen noteerataan 1 ja 2 viikon sekä 1, 2, 3, 6, 9 ja 12 kuukauden euribor-korot. Lakkautettavat korot ovat 3 viikon sekä 4, 5, 7, 8, 10 ja 11 kuukauden euribor-korot.
Euribor-EBF:n tiedotteeseen

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat