Euribor-korkojen uudistaminen nytkähti eteenpäin

Euribor-uudistusta on valmisteltu jo usean vuoden ajan.

Lainojen ja talletusten yleisenä viitekorkona käytettävää euriboria hallinnoiva European Money Markets Institute (EMMI) on 6. toukokuuta jättänyt Belgian finanssivalvojalle hakemuksen euriborien hallinnoinnin jatkamisesta. Euribor-uudistusta on valmisteltu jo usean vuoden ajan. EMMIn ilmoituksen taustalla on EU:n uusi viitearvoasetus, joka edellyttää, että nykyisten viitearvojen hallinnoijien tulee hakea valtuutusta toiminnan jatkamiseen siirtymäajan loppuun mennessä.

​Osana viitearvoasetuksen vaatimusten täyttämistä EMMI on laatinut euriboreille uuden hybridimääräytymismenetelmän. Euribor-paneeliin kuuluvien pankkien antamat korkonoteeraukset perustuvat jatkossa ensisijaisesti toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin.

Jos kauppoja ei ole riittävästi, käytetään valmiita laskenta-algoritmeja. Viimeisenä vaihtoehtona nojataan muuhun markkinainformaatioon sekä asiantuntija-arvioihin.

Nykyisessä määräytymismenetelmässä noteeraukset perustuvat paneelipankkien arvioihin markkinoiden vallitsevasta korkotasosta.

EMMI on jo aloittanut paneelipankkien siirtämisen uuden määräytymismenetelmän käyttöön. Siirtymä pyritään saattamaan päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä.

EMMIn tiedote.