Euribor-korkojen uudistuminen saavutti uuden etapin

Lainojen ja talletusten yleisenä viitekorkona käytettävää euriboria hallinnoiva European Money Markets Institute (EMMI) on saanut Belgian finanssivalvojalta valtuuden jatkaa euriborien hallinnointia. Euribor-uudistusta on valmisteltu jo usean vuoden ajan.

Valtuutus tarkoittaa, että EU:n viitearvoasetuksen vaatimukset täyttyvät ja euriborien käyttöä voidaan jatkaa myös asetuksen siirtymäajan jälkeen.

Osana viitearvoasetuksen vaatimusten täyttämistä EMMI on laatinut euriboreille uuden hybridimääräytymismenetelmän. Euribor-paneeliin kuuluvien pankkien antamat korkonoteeraukset perustuvat menetelmässä ensisijaisesti toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin.

Jos kauppoja ei ole riittävästi, käytetään valmiita laskenta-algoritmeja. Viimeisenä vaihtoehtona nojataan muuhun markkinainformaatioon sekä asiantuntija-arvioihin.

Tähän asti käytetyssä määräytymismenetelmässä noteeraukset perustuvat paneelipankkien arvioihin markkinoiden vallitsevasta korkotasosta.

Paneelipankit siirtyvät käyttämään uutta menetelmää vaiheittain. Siirtymä aloitettiin loppukeväästä, ja se pyritään saamaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Euriborien uudistamista on suunniteltu jo yli 5 vuotta. Taustalla ovat eri viitekorkojärjestelmiä koskeneet peukalointitapaukset sekä markkinoilla tapahtuneet rakenteelliset muutokset, joiden myötä muiden kuin pankkien rooli rahamarkkinakaupankäynnissä on kasvanut.