Euriborien uusi määräytymismenetelmä on ollut lausuntokierroksella

Euriboreja hallinnoiva European Money Markets Institute (EMMI) eli Euroopan rahamarkkinainstituutti julkaisi tiistaina 12.2.2019 yhteenvedon euriborien uutta hybridimääräytymismenetelmää koskevasta toisesta lausuntokierroksesta. Konsultaatio on osa EMMIn sitoumusta toteuttaa euribor-viitekoroille uudistettu määräytymismenetelmä, joka vastaa sääntelyn ja sidosryhmien vaatimuksiin oikea-aikaisesti.

Tämän lisäksi EMMI on kehittänyt niin sanotusta hybridimääräytymismenetelmästä muille kuin asiantuntijoille suunnatun kuvauksen lisätäkseen uuden menetelmän läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä.

EMMI pyrkii avoimeen ja osallistavaan siirtymään ja on siksi konsultoinut sidosryhmiä laaja-alaisesti. Vastauksia toiseen konsultaatioon tuli 37 toimijalta, joihin lukeutui mm. pankkeja, etujärjestöjä, infrastruktuurin tarjoajia sekä konsulttiyrityksiä. Kysymykset kattoivat yhdeksän osa-aluetta.

  • Ensimmäinen kysymys kartoitti markkinoiden mielipidettä siitä, mitkä aggregoiduista anonymisoiduista indikaattoreista EMMIn tulisi julkaista hybridimenetelmän käyttöönoton jälkeen. Pyrkimyksenä on lisätä euriborien määräytymisprosessin läpinäkyvyyttä.
  • Toinen kysymyskokonaisuus koski kriteereitä, jotka paneelipankkien tekemien rahamarkkinakauppojen tulee täyttää tullakseen huomioiduksi syöttötietoina hybridimenetelmän ensimmäisillä portailla.
  • Kolme viimeistä kysymystä liittyivät eräisiin hybridimenetelmän toisen portaan kalibrointiparametreihin.

EMMI on kiitollinen kaikesta saamastaan palautteesta ja arvostaa sitä, että EMMIn ehdotukset ovat saaneet laaja-alaisesti tukea. Määräytymismenetelmä uudelleenarvioidaan säännöllisesti vuosittain. Yhteenveto sidosryhmien palautteesta on luettavissa tästä.

EMMI aikoo hakea valtuutusta Belgian finanssivalvojalta FSMA:lta vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana. Sen jälkeen se aloittaa paneelipankkien siirtämisen nykyisestä euriborien määräytymismenetelmästä uuden hybridimenetelmän piiriin, tavoitteena saattaa prosessi päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tämä teksti on epävirallinen käännös EMMIn tiedotteesta.

Kysymyksiä ja vastauksia euribor-uudistuksesta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat