Euroalueen korttimaksusääntöjä viilataan yhtenäisempään suuntaan

EU-asetus korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista astui voimaan eilen. Siirtohinta veloitetaan kauppiaan palveluntarjoajalta ja hyvitetään kortinmyöntäjälle. Sääntely ei koske muita palkkioita tai hintoja.  Asetukseen sisältyvien korttien siirtohinnoille on asetettu katto. Debit-korttien osalta se on enintään 0,2% tapahtumasta ja Credit-korttien osalta 0,3% tapahtumasta. Siirtohinta-asetus sisältää paitsi siirtohinnoittelun, myös liiketoimintasääntöjen sääntelyä.

​Asetus ei koske korttimaksutapahtumia, joissa kortinmyöntäjäja/tai kauppiaan palveluntarjoaja sijaitsee EU-alueen ulkopuolella.

Liiketoimintasääntöjen osalta asetus poistaa maantieteellisiä toimiluparajoituksia sekä yhdenmukaistaa tapahtumien käsittelyä ja hallinnointia. Lisäksi linjataan yhteisiä käytäntöjä muun muassa raportoinnista ja maksutavan valinnasta.

Siirtohintojen sääntely kohdistuu vain kuluttajien korteilla tehtyihin tapahtumiin, jotka on myönnetty neljän osapuolen mallin mukaisesti, kuten MasterCard- ja Visa-kortit. Siirtohintojen sääntelyn ulkopuolelle on tietyin rajoituksin jätetty kolmen osapuolen mallit, esimerkiksi American Express ja Diners Club. Siirtohintasääntely ei myöskään koske asetuksen mukaisia yrityskortteja.

Asetuksen tuomia kokonaisvaikutuksia SEPA-alueella on haastava arvioida. Lähtökohdat eri maissa ja eri toimijoiden välillä vaihtelevat. Kokonaisvaikutukset selviävät vasta myöhemmin. Esimerkiksi mahdollisesti tarvittava SEPA-laajuinen tekninen tai standardointityö vie aikaa. Muutokset korttimaksamisen järjestelmiin tai välineisiin merkitsevät kustannuksia kaikille korttimaksamisen osapuolille.

Siirtohintasääntely ja uusien vaatimusten aiheuttamat lisäkustannukset heikentävät kortinmyöntäjien mahdollisuuksia kehittää uusia korttipalveluja ja tarjota jatkossa nykytasoisia korttipalveluita.

Siirtohinnan sääntelyllä komissio tähtää korttimaksamisen tehostamiseen. Sääntelyllä tavoitellaan kilpailun lisäämistä, markkinoiden avaamista sekä korttimaksamisessa yhtenäistä SEPA-maksualuetta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat