Euroalueen piristyneet näkymät heijastuvat osakemarkkinoille – suomalaisiin sijoitusrahastoihin 673 miljoonaa euroa uutta pääomaa

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuussa yhteensä 673 miljoonaa euroa uusia pääomia.
  • Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 164 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 251 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 69 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 130 miljoonaa, lyhyen koron rahastoihin yhteensä 200 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 22 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät toukokuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.5.2024
Osakerahastot2512 43069 166
Yhdistelmärahastot6936833 194
Pitkän koron rahastot13037332 999
Lyhyen koron rahastot2001 04718 229
Vaihtoehtoiset rahastot225510 269
YHTEENSÄ6734 272163 856

Toukokuussa useat globaalit pääosakeindeksit nousivat. Yhdysvalloissa nousun vetureina toimivat isot teknologiayhtiöt. Euroalueen piristynyt kasvunäkymä heijastui vuorostaan Euroopan osakemarkkinoille: pörssiyhtiöiden tulosennusteet olivat odotuksia myönteisempiä, ja esimerkiksi Saksassa palvelualojen ostopäällikköindeksi nousi.

Pitkien korkojen alkuvuoden nousu on kuitenkin lisännyt hermostuneisuutta euroalueen osakemarkkinoilla. Yhdysvalloissa epävarmuutta pitää ylläinflaatio, joka on yhä maan keskuspankin tavoitetasoa nopeampaa.

Korkosijoittajalle toukokuu oli vaihteleva sijoituskuukausi. Euroalueella valtionlainojen korot nousivat, mikä vaikutti euroalueen valtioriskiin sijoittavien rahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Samaan aikaan euroalueen yrityslainojen riskilisät kaventuivat, mikä taas vaikutti yrityslainoihin sijoittavien rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Yhdysvalloissa 10 vuoden joukkovelkakirjalainan korko laski.

”Euroalueen piristynyt kasvunäkymä heijastui toukokuussa osakemarkkinoille, mutta alkuvuoden pitkien korkojen nousu pitää osakemarkkinoita varpaillaan. Myös Helsingin pörssin pääindeksi nousi pitkästä aikaa. Keskustelu Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien koronlaskujen suuruudesta kuluvan vuoden aikana on maltillistunut”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin Tyynenmeren alueelle ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin yhteensä 523 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoista yhteensä 272 miljoonaa euroa. Sharpen mittarilla mitattuna Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten (Sharpe 12 kk 1,59). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät toukokuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.5.2024Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-88-3306 1948 %
Pohjoismaat-91438 30718 %
Eurooppa-51686 33414 %
Pohjois-Amerikka-2944010 49523 %
Japani-58-11531912 %
Tyynenmeren alue691641 4128 %
Kehittyvät markkinat-18-195 01310 %
Maailma4542 13729 72217 %
Toimialarahastot-19-581 37016 %
YHTEENSÄ2512 43069 166 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueelle luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sekä globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 240 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kehittyviltä markkinoilta, globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja euroalueen valtioriskiin sijoittavista rahastoista yhteensä 108 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 9,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,38).

milj. EURNettomerkinnät toukokuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.5.2024Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR-123298 9501,7 %
Luokitellut yrityslainat EUR10516110 3625,4 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR94484 0039,4 %
Valtioriski maailma0-31881,0 %
Luokitellut yrityslainat maailma-54-1205 9623,8 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma41341 1735,8 %
Kehittyvät markkinat-42-762 3615,1 %
YHTEENSÄ13037332 999 

Tilastokeskuksen vuoden 2022 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,51 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 018 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan