Euroehdokkaat kyselyssä: Ei kahlita pääomien liikkuvuutta rahoitusmarkkinaverolla

Suurin osa Finanssiala ry:n kyselyyn vastanneista eurovaaliehdokkaista ei innostu finanssialan ja sen asiakkaiden kustannuksia lisäävästä rahoitusmarkkinaverosta eli finanssitransaktioverosta (FTT). Jo lähes vuosikymmenen komission suunnitelmissa ollut vero koskisi rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa.

”Verotuloja toki tulisi lisää mutta kustannukset jäisivät asiakkaiden (yhtiöiden ja kansalaisten) maksettavaksi”, toteaa RKP:n Nils Torvalds.

Moni vastaaja pitää veroa jarruna pääomien liikkuvuudelle.

”Vapaa markkinatalous ei kaipaa lisäverotusta tai sen kaltaisia kuluja. EU:ssa tulee säilyttää vapaa pääomien liikkuvuus”, komppaa kokoomuksen Kari Kallonen.

”Uskon, että FTT voisi syödä kasvua sekä Euroopan kiinnostavuutta investointikohteena, ja että rahoituslaitokset yksinkertaisesti siirtäisivät siitä tulevat kustannukset asiakkailleen. Tarvitsemme sen sijaan täsmällisempiä keinoja, jotka kohdistuvat todellisiin ongelmiin, kuten aggressiiviseen verosuunnitteluun”, sanoo keskustan Mirja Vehkaperä.

Perussuomalaisten Matti Virénin mukaan koko ajatus rahoitusmarkkinaverosta on enemmänkin poliittista irtopisteiden keruuta kuin perusteellista analyysiä. Veron vastustusta perustellaan myös sillä, että EU:n laajuisena se olisi tehoton. Jotkin ehdokkaat myös huomauttavat, ettei EU:lla ole verotusoikeutta.

”Tällaisen veron tulisi olla globaali, jotta se olisi mielekäs”, summaa kokoomuksen Eija-Riitta Korhola.

”EU:lle ei tulisi antaa verotusoikeutta eikä oikeutta päättää jäsenvaltioidensa verotuksesta”, toteaa kristillisdemokraattien Tapio Puolimatka.

”Mistään verotuksen harmonisointiin liittyvistä asioista ei tulisi edes keskustella EU-tasolla, eikä EU:lle saa antaa minkäänlaista verotusoikeutta”, toteaa perussuomalaisten Olli Kotro.

Toisaalta – toisaalta

Rahoitusmarkkinavero saa vastaajien keskuudessa myös sekä varovaista että suoraa kannatusta.

Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen ja vihreiden Olli-Poika Parviainen ovat varovaisesti finanssitransaktioveron käyttöönoton kannalla. Pietikäisen mukaan sisältö ei tällä hetkellä kuitenkaan vastaa komission alkuperäistä esitystä eikä malli palvele tarkoitustaan.

”Esitetyt huolet esimerkiksi mahdollisuuksista kiertää veroa ja toisaalta mahdollisista kasautuvista vaikutuksista on huomioitava ja analysoitava huolellisesti”, Parviainen sanoo.

”Finanssitransaktioveron taakse kätkeytyy kannattamisenarvoinen ajatus siitä, että on mahdollista kannustaa pidempiaikaisia, kestäviä investointiratkaisuja”, Pietikäinen muotoilee.

SDP:n ehdokkaat kannattavat veroa suoremmin. Antton Rönnholm tosin tarkastelisi mahdollisuutta jättää työeläkeala veron ulkopuolelle. Hänen mukaansa veron tarkoituksena on paitsi rahoituksen hankkiminen, myös rahoitusmarkkinoiden spekuloinnin marginaalinen verottaminen ja sitä kautta vähentäminen.

”FTT on toimiva työkalu EU:n riskien pienentämiseen sekä väärinkäytösten poistamiseen”, summaa SDP:n Niko Eskelinen.