Euroopan pääomamarkkinat nousuun

Eurooppalaisen pankkialan yhteinen etujärjestö EBF (European Banking Federation) on julkaissut joukon ehdotuksia, joilla EU:n pääomamarkkinaa saisi kehitettyä. Finanssiala ry on mukana Markets4Europe-kampanjassa, joka edistää keskustelua monipuolisten EU:n pääomamarkkinoiden syventämiseen tarvittavista toimista.

EBF muun muassa ehdottaa rajat ylittävän sijoittamisen helpottamista. Yksi EBF:n ehdottamista keinoista on insolvenssi- ja arvopaperilainsäädännön harmonisoinnin jatkaminen Euroopassa.

”Pääomamarkkinaunionia ei pidä kehittää uudella yksityiskohtaisella EU-lainsäädännöllä vaan purkamalla tarpeettomat rajat ylittävää sijoitustoimintaa haittaavat esteet”, komppaa Finanssiala ry:n EU-asioista vastaava johtaja Mari Pekonen-Ranta.

Esimerkiksi MiFID2 -direktiivin sijoitustutkimusta koskevat säännöt ovat vaikeuttaneet sijoittajien päätöksiä pk-yritysten rahoituksessa. Pirstaloitunut sääntely-ympäristö eri jäsenvaltioissa ei myöskään edistä rajat ylittävää toimintaa.

EBF ehdottaa myös sijoittamisen verotuksellisten esteiden purkamista.

”Instituutiosijoittajien rooli rahoitusmarkkinoilla ja sijoitustoiminnassa on merkittävä. Niiden toimintaan vaikuttaa keskeisesti sijoitustoiminnan verotusta koskeva sääntely ja myös erot maiden välisissä verotusmenettelyissä”, Pekonen-Ranta muistuttaa. Esimerkiksi lähdeveron palautusmenettelyiden esteitä tulisi edelleen poistaa.

FA:n mielestä vähittäissijoittamisen kehittämisessä on tärkeää, että nykysääntely käydään läpi ja selvitetään sääntelyn luoma ylimääräinen hallinnollinen raskaus, joka ei edistä sijoittajan vertailumahdollisuuksia ja ymmärrystä sijoitustuotteista.

Brexitin jälkeen pääomamarkkinaunionin kehittämisen merkitys on entistä suurempi, kun Lontoon pääomamarkkinat eivät enää ole osa EU:ta. Rahoitusmuotojen monipuolistaminen on myös Suomen markkinoiden etu.

Keskustelu pääomamarkkinaunionin kehittämisen strategiasta jatkuu. Seuraavaksi esityksensä antaa lokakuussa EU-jäsenmaiden ryhmä, joka esittää suosituksensa Ecofin-ministerineuvostolle.

EBF:n tiedote.