EU

Euroopan parlamentti siunasi pankkisääntelypaketin

Euroopan
parlamentti on hyväksynyt pankkien vakavaraisuus- ja
maksuvalmiussääntelyä koskevan CRD IV-paketin. Säännösten voimaantulon
tarkka ajankohta on edelleen auki. Se riippuu lopullisten asetus- ja
direktiivitekstien kieliversioiden valmistumisesta.

​Finanssialan Keskusliitto pitää valmisteluprosessista saavutettua sopua ja EU:n parlamentin eilistä hyväksyntää direktiiville tervetulleena. ”Kun voimaantulosta puhutaan, on tärkeää, että pankeille jää riittävästi valmistautumisaikaa toteuttaa vaatimusten edellyttämät muutokset sisäisissä järjestelmissään,” sanoo Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Reima Letto.

Vakavaraisuutta ja maksuvalmiussääntelyä koskeva direktiivi tulee voimaan joko ensi vuoden alussa tai ensi vuoden heinäkuun alussa. Finanssialan Keskusliitto kannattaa myöhäisempää ajankohtaa.