Euroopan vakuutusalalta yhteinen tekoälyjulistus: Parempaa työelämää tekoälyn vastuullisella käytöllä

Eurooppalaiset vakuutusalan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat allekirjoittaneet yhteisen julistuksen tekoälyn käytöstä vakuutusalalla. Järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että tekoälyn avulla voidaan muun muassa parantaa työolosuhteita, asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä sekä tehostaa yrityksen sisäisiä prosesseja.

Tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia kehittää toimintoja ja parantaa töiden laatua esimerkiksi vapauttamalla työntekijöitä tietyistä rutiininomaisista tehtävistä, jolloin työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää paremmin omaa osaamistaan ja tehdä niitä asioita, jotka edellyttävät inhimillisiä vahvuuksia. Tämä parantaa myös työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Osapuolet listaavat yhteisessä julistuksessaan myös useita yritysten henkilöstöön ja työhön liittyviä käytännön sovelluksia, joissa tekoälystä voi olla hyötyä. Tällaisia ovat muun muassa monimutkaistuvassa alaa koskevassa sääntelyssä mukana pysyminen, henkilöstöhallinnossa ja työnjohtamisessa taas työvuorojen ja lomien suunnittelu. Tekoälyn hyödyntäminen nähtiin viisaana myös työntekijöiden osaamisen kehittämisessä.

”On hienoa, että Eurooppa-tasolla alalla nähdään tekoälyn laaja hyödyntäminen suurena mahdollisuutena osana alalla tehtävää työtä. On tärkeää, että tekoälyä voidaan hyödyntää myös alan työntekijöiden oman osaamisen parantamiseen, kouluttautumiseen ja aukkokohtien täydentämiseen. Kaikki apuvälineet tähän ovat enemmän kuin tervetulleita”, sanoo Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo.

Suomesta dialogissa mukana Palta, FA ja Pro

Vakuutusalan eurooppalaisessa etujärjestöjen vuoropuhelussa (ns. sosiaalidialogi) osapuolia ovat työnantajapuolelta Insurance Europe, AMICE ja BIPAR sekä työntekijäpuolelta UNI Europa Finance. Vakuutusalalla näiden järjestöjen toiminnassa ovat työnantajapuolelta mukana Palvelualojen työnantajat Palta ry sekä Finanssiala ry ja työntekijäpuolelta Ammattiliitto Pro ry.

”Yhteinen julistus tuo vakuutusalalle EU-tasolla kaivatut kirjaukset eri osa-alueista, joilla on merkittävä vaikutus nyt ja tulevaisuudessa alan työntekijöille työn ja ympäristön muuttuessa koko ajan. Tärkeätä on ottaa erityisesti huomioon työntekijöiden hyvinvointi, jatkuvan oppimisen periaate, tekoälyn eettisyysaspektit sekä informaatio- ja konsultaatio-oikeudet uusien järjestelmien ja työtapojen käyttöönotossa. Alan tekoälyjulistus on tärkeä dokumentti, joka tulee jalkauttaa myös Suomessa alan yhtiöihin”, sanoo Ammattiliitto Pron yhteyspäällikkö Liisa Halme.

”Suomalaisilla työmarkkinaosapuolilla on pitkä historia myös EU-tason yhteistyöstä. Suomalaisia hyviä yrityskäytäntöjä on esitelty EU-tason kokouksissa ja EU-tasolla sovittuja yhteisiä asiakirjoja taas tarkasteltu siitä näkökulmasta, voivatko nämä toimia myös meille inspiraationa. Koronakriisi on saanut aikaan valtavan digiloikan ja vakuutusalan osapuolet ovat olleet hyvin ajan hermolla valmistellessaan tekoälyjulistusta”, toteaa toimialapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja