Eurooppalainen finanssiala syvensi digitaalisuuttaan viime vuonna

Euroopan pankkisektori jatkoi elpymistään ja syvensi digitalisaatiota viime vuonna, selviää Euroopan pankkiyhdistyksen EBF:n katsauksesta. Sääntely ja toisaalta uuden teknologian käyttöönotto toivat pankkisektorille sekä haasteita että mahdollisuuksia.

Eurooppalaisten pankkien digitalisaatio eteni, ja panostukset digitalisaatioon ylittivät 62 miljardia euroa. Tärkeimmät kehityskohteet ovat internet, pilvipalvelut ja mobiilipalvelut. Myös robotisaation, tekoälyn ja esineiden internetin arvioidaan tuottavan kiinnostavia kehityskohteita.

90 prosenttia eurooppalaispankeista on sanonut, että digitalisaatio on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden haasteista. EBF:n jäsenet ovat todenneet, että digitalisaatio ja sen tuottamat uudet palvelut ovat tärkein väline pankkien kilpailukyvyn lisäämiseksi.

EU-maiden pankeissa työskenteli noin 2,8 miljoonaa ihmistä. Laskua edellisvuoteen oli 50 000. Määrä on seuranta-ajan alhaisin. Seuranta aloitettiin vuonna 1997. Myös pankkien lukumäärä EU-alueella jatkoi laskuaan. EU:ssa toimi EBF:n mukaan viime vuonna noin 6 600 pankkia.