Eurooppalaiset finanssijärjestöt esittävät vastuullisuusrekisterin luomista

Joukko eurooppalaisia finanssialan järjestöjä on julkaissut yhteisen kannanoton ESG-rekisterin luomisen puolesta. Rekisteristä sijoittajat saisivat vertailukelpoista tietoa yritysten vastuullisuudesta. Finanssiala ry (FA) on peräänkuuluttanut rekisteriä jo alkuvuodesta asti.

EU-sääntely edellyttää, että finanssimarkkinoilla toimivien sijoittajien on päästävä käsiksi vertailtavaan ja luotettavaan dataan sijoituskohteena olevien yritysten ESG-toimista. ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance ja se mittaa, miten hyvin yritykset ovat ottaneet huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan ja millaisia vaikutuksia niiden toiminnasta aiheutuu ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Kaikille EU-maille pitäisi kehittää yhteinen minimitason ESG-raportointimalli, josta ajan myötä voisi tulla globaali standardi. Mallia ei tarvitse luoda tyhjästä: markkinoilla on jo useita erilaisia raportointitapoja, joita voidaan hyödyntää.

Suomalainen finanssiala esittää, että luontevin kehittäjä ESG-rekisterille olisi Eurostat tai jokin muu EU-viranomainen, joka myös ylläpitäisi rekisteriä raporteista. Raportoinnin rekisteriin tulisi olla vapaaehtoista.

”Yritysten kannustimena toimisi mahdollisuus kasvattaa omaa vastuullisuuden mainettaan sekä hyötyä sitä kautta rahoituksen saatavuudessa. Rahoitus olisi kalliimpaa sellaisille yrityksille, jotka eivät noudata ESG-standardeja. Rekisterin avulla kohteiden vertailu helpottuisi ja vastuullisen sijoittamisen vaikuttavuus kasvaisi”, sanoo Finanssiala ry:n vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

Tutustu järjestöjen vetoomukseen.