EU

EU:ssa etsitään sopua pankkien kriisinratkaisudirektiivistä

EU:n
valtiovarainministerit jatkavat keskiviikkona neuvotteluja pankkien
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistä. Ministerit eivät löytäneet
yhteistä säveltä direktiivistä kokouksessaan Luxemburgissa juhannuksena.
Tavoitteena on saavuttaa sopu ennen torstaina alkavaa
EU-huippukokousta.

​Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivillä pyritään luomaan kaikkiin EU-maihin yhtenäiset välineet ja rahoitusjärjestelyt pankkien mahdollisten ongelmatilanteiden hoitoa varten. Lähtökohtana on, että pankkien omistajat ja velkojat kantavat ensisijaisesti vastuun kriisitoimien rahoittamisesta.

Ministereiden suurin erimielisyys koskee sääntöjen joustavuutta. Muutamat euroon kuulumattomat EU-maat sekä Ranska kannattavat järjestelmää, jossa kansallisille viranomaisille jäisi enemmän harkintavaltaa kriisitoimien valinnassa. Muiden maiden pelkona on, että kansallinen liikkumavara lisäisi oikeudellista epävarmuutta, johtaisi ongelmissa olevien pankkien epäyhtenäiseen kohteluun ja pankkien välisen kilpailutilanteen vääristymiseen.

Finanssialan Keskusliiton (FK) johtava asiantuntija Reima Letto pitää tärkeänä, että kriisinhoitoa koskevat säännöt ovat selkeät ja mahdollisimman yhdenmukaiset: ”Perusperiaatteena on oltava, että suurten jäsenmaiden suuria pankkeja kohdellaan samalla tavalla kuin pienten maiden pankkeja.”

Letto muistuttaa, että yhtenäisiin sääntöihin nojaava kriisinhallinta on keskeinen osa hyvin toimivaa pankkiunionia.