EVAn tutkimus: Kansa tukee kilpailukykyremonttia

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn arvo- ja asennetutkimuksessa kansalaiset antavat vahvan tukensa Suomen kilpailukyvyn kuntoon laittamiselle. Yli 80 prosenttia suomalaisista pitää vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaamista ratkaisevan tärkeänä työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Joka toinen suomalainen kokee, että jokaisen pitäisi nyt tinkiä omista eduistaan kilpailukyvyn turvaamiseksi.

​Kansalaisia turhauttaa yhteiskunnallisten uudistusten jumiutuminen ja päätöksentekijöiden saamattomuus. Kaksi kolmasosaa suomalaisista ajattelee, että Suomesta on tullut maa, jossa välttämättömienkin uudistusten toteuttaminen on lähes mahdotonta.

Kansa uskoo sopimiseen. Lähes 90 prosenttia vastaajista allekirjoitti väitteen, että pärjätäkseen tulevaisuudessa Suomi tarvitsee pitkän tähtäimen ohjelman, jonka toteuttamisella on eri yhteiskuntaryhmien laaja tuki. Vastustajien joukko on marginaalinen, vain kaksi prosenttia.

Myös työmarkkinoiden uudistukset saavat voimakasta tukea. Suomalaisista 64 prosenttia katsoo, että työehtojen joustamattomuus estää maamme taloustilanteen kohenemista. Paikallista sopimista halutaan laajentaa. Esimerkiksi palkankorotuksista 44 prosenttia vastaajista sopisi paikallistasolla, 27 prosenttia liitoissa ja 20 prosenttia valtakunnan tasolla.

EVAn tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten asenteita myös muun muassa pakolaiskriisiin ja Suomen turvallisuusuhkiin.

Tutkimuksen aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Tulokset perustuvat yli 2000 henkilön vastauksiin.

EVAn arvo- ja asennetutkimus: Sovinnon eväät