FA edellyttää palvelulupauksen selkeyttämistä sotessa – julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus uuteen kunniaan!

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus on nostettava uuteen kunniaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kuva: Shutterstock.com

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistus palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja laadun parantamiseksi on välttämätöntä. Hallituksen esityksellä ei saavuteta näitä tavoitteita, todetaan Finanssiala ry:n (FA) lausunnossa sote-uudistukseen. FA vetoaa, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus nostetaan uuteen kunniaan sosiaali- ja terveydenhuollossa.

”Kansalaisten yhdenvertaisuuden ja palveluiden saatavuuden parantaminen edellyttävät julkisen ja yksityisen sektorin toimivaa sekä luottamukseen perustuvaa kumppanuutta. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on selkeyttää julkinen palvelulupaus”, korostaa FA:n johtava asiantuntija Päivi Luna.

Kansalaisten on tiedettävä, mitä julkinen palvelu pitää sisällään: mistä vastaa yhteiskunta ja mikä on kansalaisen omalla vastuulla. Tällöin kansalaisilla voisi olla mahdollisuus täydentää niin omalla rahoituksella kuin yksityisen sektorin palveluilla julkisen sektorin tarjoamia palveluja.

Luna toteaa, että erityisesti ikääntyneiden hyvinvointiin ja kasvavaan hoivatarpeeseen on tärkeä varautua sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla. ”Laissa on turvattava ikääntyneille ja vammaisille henkilöille sekä pitkäaikaista hoidon tarvetta omaaville asiakkaille henkilökohtainen budjetointi, joka kannustaa innovatiivisuuteen palvelukokonaisuuksien suunnittelussa. Asiakas voisi halutessaan silloin nykyistä helpommin käyttää myös omia varojaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoittamiseen.”

Kumppanuudella hyviä tuloksia – ulkoistamissopimusten mitätöinti heikentäisi Suomen mainetta

FA ei pidä palvelujen turvaamisen kannalta viisaana ratkaisuna esityksiä, joka rajaavat yksityisen sektorin käyttöä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkisen tuotannon tuottavuus ei parane uudistuksessa. Tuottavuutta voidaan parantaa mm. kilpailulla sekä parhaita käytäntöjä hyödyntämällä. Yhteiskunnan kokonaisetu kärsii, mikäli hoitoketjut pidentyvät ja siten kustannukset kasvavat.

Yksityisellä sektorilla on Suomessa pitkät perinteet hyvästä kumppanuudesta julkisen sektorin kanssa. Tuloksellisesta yhteistyöstä on kokemusta esimerkiksi vakuutusyhtiöillä, jotka vastaavat lakisääteisistä tehtävistä työeläke-, tapaturma-, liikenne- ja potilasvakuuttamisessa.

Finanssiala yhtyy Hyvinvointialan, Suomen yrittäjien, EK:n ja ETLA:n huoleen jo tehtyjen palvelujen hankintaan koskevien sopimusten mitätöimisestä. Jo tehtyjen sopimusten mitätöiminen loukkaa sopimusvapautta ja luottamuksen suojaa. Mitätöiminen olisi kyseenalaista laajemminkin kuin vain tässä yksittäistapauksessa. Se heikentäisi yleisesti sopimuskulttuuria ja heikentäisi Suomen mainetta luotettavana sijoitusympäristönä.

FA:n lausunto.