FA ja Palta uskovat hedelmälliseen vuoropuheluun myös VvL:n ja Pron yhdistymisen jälkeen

Kuva: Shutterstock.com

Vakuutusväen liitto VvL yhdistyy Ammattiliitto Pron kanssa. VvL:n edustajisto hyväksyi yhdistymisen kokouksessaan 9. lokakuuta, ja Pro sinetöi yhdistymisen marraskuussa. Tavoitteena on, että liitot yhdistyvät 1. tammikuuta 2021.

Finanssiala ry (FA) ja sen jäsenyritykset ovat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkinajäseniä. Palta siis vastaa finanssialan työehtoneuvotteluista ja -sopimuksista.

”Uskon että hyvä yhteistyön kulttuuri vakuutusalalla jatkuu myös tulevissa neuvotteluissa”, summaa Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara.

Vakuutusalan työehtosopimuksessakin linjattu vakuutusalan tulevaisuuden työtä koskeva vuoropuhelu jatkuu myös uuden kumppanin kanssa. Ala muuttuu nopeasti, ja työn murros ja teknologinen kehitys edellyttävät jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

”Panostaminen osaamisen kehittämiseen on sekä työntekijöiden että työnantajien yhteinen tahto, ja se edistää alan yritysten tuottavuutta ja henkilöstön hyvinvointia”, Sajavaara toteaa.

Tulevaisuuden työn keskeisiä teemoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen, monimuotoinen työympäristö ja osallistaminen sekä digitalisaation vaikutukset vakuutusalan toimihenkilötyössä.

Finanssityön kehittäminen jatkuu

Palta ja FA huolehtivat yhdessä työntekijäliittojen kanssa myös finanssityön kehittämisestä. Työn tavoitteena on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja elinikäisen oppimisen edistäminen. Yksi tämän yhteistyön tuloksista on Hyvinvoiva finanssiala -hanke, jonka tuloksia käytetään nyt yrityskohtaisessa kehitystyössä.

”Vakuutuspuolella tämä hedelmällinen työ jatkuu nyt Ammattiliitto Pron kanssa. Työhyvinvointiin ja osaamiseen liittyvät asiat ovat yhä relevantteja, vaikka merkittävää kehitystä onkin tapahtunut”, toteaa FA:n kehitysjohtaja Katja Repo.

VvL:n tiedote.