FA mukana vastuullista sijoittamista edistävässä yhdistyksessä

Finanssiala ry (FA) on hyväksytty vastuullista sijoittamista edistävään Finsif-yhdistykseen. Finsif muun muassa julkaisee vastuullisen sijoittamisen oppaita ja tarjoaa verkostoitumispaikan sekä väylän tiedon hankkimiselle.

Vakuutusala riskin jakajana ja finanssiala suurena rahoittajana ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Vastuullinen rahoittaminen huomioi ympäristöasiat, sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tekijät sekä hallintotapa-asiat siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

”FA:n ja Finsifin toiminnassa on nähtävissä samat pyrkimykset ja halu tehdä laaja-alaista yhteistyötä yhteiskunnan eri alueilla yrityselämän ja yhteiskunnallisen kehityksen yhdistämiseksi. FA:lle on luontevaa tehdä yhteistyötä muiden Finsifin jäsenten kanssa”, summaa FA:n asiantuntija Elina Kamppi.

Finanssiala ry:n hallitus teki helmikuussa 2017 linjauksen, että suomalainen finanssiala tukee toimia, joiden tarkoitus on rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle kahden asteen. Linjauksen pohjalta FA on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen. Sitä varten koostettujen raportointi-indikaattoreiden avulla seurataan alan toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Muut sitoumukset liittyvät ensisijaisesti prosessien digitalisoimiseen, joka samalla tuottaa ilmastohyötyjä.