FA pitää hyvänä Fivan päätöstä olla kiristämättä makrovakauspolitiikka

Luottolaitoksille määrättävät lisäpääomavaatimukset eli järjestelmäriskipuskurit pysyvät ennallaan, tiedottaa Finanssivalvonta (Fiva). Puskurilla vahvistetaan luottolaitosten riskinsietokykyä rakenteellisten järjestelmäriskien varalle.

​On hyvä, että nykyisessä talous- ja asuntomarkkinatilanteessa makrovakauspolitiikkaa ei kiristetä, arvioi Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila. Fiva on ottanut käyttöön suurimman osa laissa määritellyistä makrovakaustyökaluista.

”Nyt on tärkeää arvioida aikaisempien päätösten yhteisvaikutuksia. Mikäli talouskehitys heikkenee ennusteiden mukaisesti, on harkittava, pitäisikö esimerkiksi lainakattoa keventää”, Mattila sanoo.

FA:n arvion mukaan Suomen pankkisektorin kyky kohdata talouden suhdannekäänne on hyvä. Pankkien ydin- ja kokonaisvakavaraisuussuhteet olivat viime vuoden lopussa noin kaksi prosenttiyksikköä EU:n pankkien keskimääräistä tasoa korkeampia.

Fivan tiedote.

FA:n toukokuun makrovakauskannanotto.