FA:n Ahosniemi: Kehysriihessä on tehtävä vaikuttavia säästöpäätöksiä budjettitalouteen – eläkeuudistusneuvotteluissa pidettävä kiinni miljardin euron säästötavoitteesta

Eläkejärjestelmän kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, muistuttaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Orpon hallituksen on syytä tehdä merkittäviä ja vaikuttavia säästöpäätöksiä, jotka kohdistuvat suoraan valtion budjettitalouteen. Kansakuntamme elää jo tällä hetkellä reilusti yli varojensa. Voimia ja viisautta hallitukselle tulevaan kehysriiheen, Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi sanoo.

”Pidämme arvokkaana viime päivinä virinnyttä eläkekeskustelua. Yksityisiä työeläkevakuutusyhtiötä edustavana järjestönä muistutamme, että eläkejärjestelmän kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Eläkejärjestelmän kehittäminen ja trimmaaminen ajan vaatimuksia vastaavaksi ja rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi on erittäin tarpeellista.  Eläkeuudistuksesta on jo hallitusohjelmassa sovittu ja säästötavoite asetettu. Näistä neuvottelut ovat käynnissä. Nyt olisi syytä laittaa jäitä hattuun ja välttää hätiköityjä päätöksiä eläkejärjestelmään”, Ahosniemi painottaa.

Keskustelua ovat herättäneet ehdotukset eläkkeiden leikkauksista. Koska karttuneet eläkkeet nauttivat perustuslain suojaa, kyse on tulevaisuuteen kohdistuvista muutoksista. Käytännössä keskustelussa on ollut indeksien jäädyttäminen. Ei ole täysin selvää, mistä eläkkeistä puhutaan, mutta oletettavasti indeksien jäädyttämisellä tarkoitetaan myös työeläkkeitä.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että hallitus valmistelee työeläkepolitiikkaa koskevat asiat keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmikantaisesti. Hallitus pyytää järjestöjä neuvottelemaan yhdessä hallituksen kanssa ja esittämään tarpeelliset toimet edellä mainittujen tavoitteiden ­saavuttamiseksi. Eläkeuudistus on tämän mukaan annettu työmarkkinajärjestöjen neuvoteltavaksi. Neuvottelut ovatkin käynnistyneet lokakuussa ja niiden takarajana on tammikuun loppu 2025.

Hallitus on täsmentänyt, että muutosten tulee vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 0,4 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä vastaa noin miljardia euroa. Eläkeuudistukselle on siis jo asetettu säästötavoite, joka täytyy ehdottomasti saavuttaa.

Hallitusohjelmassa on mainittu myös muita keskeisiä periaatteita. Hallitusohjelman mukaan ”työeläkepolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat eläkkeiden riittävä taso ja kattavuus, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus sekä rahoituksen kestävyys myös pitkällä aikavälillä.” Nämä periaatteet ovat tärkeitä, ja ne on syytä pitää aina mielessä – tehtiin eläkejärjestelmässä mitä tahansa muutoksia.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan