FA:n Kivisaaresta Euroopan aktuaarien puheenjohtaja

Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari aloittaa Euroopan aktuaarijärjestön AAE:n puheenjohtajana. Aikaisemmin Kivisaari on toiminut järjestön varapuheenjohtajana.

Puheenjohtajana Kivisaari haluaa edistää AAE:n kolmea päätavoitetta: asiantuntija-avun tarjoamista, koulutustarpeista huolehtimista ja aktuaarien Euroopan laajuisen yhteisön kehittämistä. Kivisaari uskoo, että aktuaarijärjestön on esimerkiksi sosiaalisen median kautta mahdollista saada suora yhteys eri maiden EU-päättäjiin.

”Vaikka järjestöllä on hyvät suhteet esimerkiksi EU-instituutioihin, vaativat suhteet vaalimista ja ylläpitoa. Avoimuus on avainasemassa. Hyvä työmme ei saa missään tapauksessa jäädä piiloon”, Kivisaari sanoo.

Aktuaari, vakuutusmatemaatikko, vastaa vakuutusyhtiöiden laskelmista ja selvityksistä. Euroopan aktuaarijärjestö AAE kattaa eri maiden jäsenjärjestöjensä kautta yli 24 000 aktuaaria 36 Euroopan maassa. AAE tarjoaa asiantuntija-apua EU-organisaatioille, kuten komissiolle, parlamentille ja eri elimille.

Puheenjohtaja Kivisaari arvioi, että AAE on uuden strategian ja hallituksen myötä valmis uusiin haasteisiin.

”Aktuaarit ovat luontaisesti tottuneet kohtaamaan haasteita. Aktuaarin työnä on kuitenkin laskea ja tuottaa lukuja, jotka ovat ehdottoman tarkkoja ja pitävät paikkansa, mutta jotka eivät kiinnosta ketään”, Kivisaari veistelee.