FA:n Kivisaari edistämään kestävää rahoitusta EU:ssa

Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari on valittu yritysten tilinpäätösraportointia EU:ssa kehittävän ajatushautomon ohjausryhmään. Vastaperustetun ajatushautomon työn ytimessä on kestävän rahoituksen edistäminen.

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) osallistuu IFRS-standardien laadintaan valmisteluvaiheessa ja valmistelee EU:n komissiolle niiden käyttöönottoa. Se on komission tärkein tekninen neuvonantaja kirjanpitoasioissa. Ajatushautomo European Corporate Reporting Lab puolestaan keskittyy yritysraportoinnin kysymyksiin.

Ajatushautomon perustaminen on EFRAGin vastaus komission kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaan. EU:n komission perustama korkean tason asiantuntijaryhmä julkisti tammikuussa loppuraporttinsa kestävästä rahoituksesta. Raportin pohjalta komissio laati laajan toimintasuunnitelman kestävän rahoituksen edistämiseksi.

”Jäsenyys ryhmässä merkitsee näköalapaikkaa kestävän kehityksen raportoinnissa”, toteaa Kivisaari. ”Tämä on luonteva jatko jäsenyydelle kestävän rahoituksen korkean tason asiantuntijaryhmässä ja mahdollisuus saattaa tehtyjä suosituksia käytäntöön”