FA:n Koponen: “Kaikki yritysten intressit eivät lähde kaupallisista pyrkimyksistä”

FA:n hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen aiheesta talousosaamista käsitelleessä paneelikeskustelussa Suomen Pankin Rahamuseossa. Kyseessä oli talousosaamisen ympärille muodostettavan verkoston ensimmäinen tapaaminen.
  • Suomalaisten talousosaamisen parantamiseksi tarvitaan entistä enemmän rohkeaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
  • Jotta suomalaisten talousosaamista saadaan parannettua, tarvitaan yhteistyöhön mukaan kaikkia kynnelle kykeneviä tahoja.
  • Finanssialan yhtiöt ovat jo vahvalla panoksella mukana talousosaamisen parantamisessa.

Suomeen on tehty kansallinen talousosaamisen strategia, jonka toteutus on alkamassa. Strategiaa koordinoi oikeusministeriö ja laajaa yhteistyökumppanien verkostoa vetää Suomen Pankki.

Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtajan, LähiTapiolan pääjohtajana työskentelevän Juha Koposen mukaan suomalaisten talousosaamisen parantamiseksi tarvitaan entistä enemmän rohkeaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

”Finanssialan toimijoilla on resursseja toimia talousosaamisen parantamiseksi yhteistyössä esimerkiksi koulujen ja järjestöjen kanssa. Yhteistyöehdotuksia kannattaa tehdä rohkeasti. Kaikki yritysten intressit eivät lähde kaupallisista pyrkimyksistä”, Koponen toteaa. ”Meillä yrityksillä on vielä tekemistä luottamuksen synnyttämisessä.”

Koponen puhui aiheesta talousosaamista käsitelleessä paneelikeskustelussa Suomen Pankin Rahamuseossa. Kyseessä oli talousosaamisen ympärille muodostettavan verkoston ensimmäinen tapaaminen. Verkosto on avoin kaikille halukkaille yhteisöille, jotka voivat edistää suomalaisten taloustaitoja.

Suomeen on hiljattain laadittu kansallinen talousosaamisen strategia OECD-maiden mallin mukaisesti. ”Meillä on strategian yhteyteen pantu upea tavoite – suomalaiset maailman parhaita talousosaajia vuonna 2030 – ja toimiva strategia. Sitä on ryhdyttävä yhdessä määrätietoisesti edistämään, ettei se jää pöytälaatikkoon”, Koponen totesi.

Talous käy hankalammaksi hahmottaa – mutta tarvitaan muutakin kuin uhkia ja pelottelua

Ihmisten taloudellinen toimintaympäristö käy ympäröivän yhteiskunnan monimutkaistumisen myötä koko ajan hankalammaksi hahmottaa. Taloustaidot ovat nippu erilaisten aihealueiden hallintaa: säästämistä ja sijoittamista, fiksua rahankäyttöä ja vastuullista velkaantumista, ymmärrystä vakuutuksista, eläkkeistä, verotuksesta, kykyä tunnistaa huijauksia ja toimia tietoturvallisesti – sekä digitaitoja. Konkreettiset taloudenhallinnan työkalut kun ovat sähköisiä.

Koponen kuitenkin tunnustautuu optimistiksi. Uudet välineet luovat myös uusia mahdollisuuksia pärjätä.

”Taloudesta puhe tulee usein uhkakuvien kautta – se voi kuitenkin olla myös positiivinen asia. Talousosaaminen parantaa elämänlaatua ja elämän hallintaa. Tarvitsemme myös positiivisia viestejä taloudesta!”

Hyvästä esimerkistä käy se, että valtaosalla tavallisista ihmisistä on mahdollisuus vaurastua säästämisen ja sijoittamisen keinoin ja hankkia itselleen taloudellista mielenrauhaa puskurien kautta.

Talousosaamisen parantamiseen tarvitaan Suomessa mukaan kaikkia

Jotta suomalaisten talousosaamista saadaan parannettua, tarvitaan yhteistyöhön mukaan kaikkia kynnelle kykeneviä tahoja: viranomaisia, järjestöjä, yrityksiä. Jokaisella taholla on keino tavoittaa omat kohderyhmänsä. Taloustaitojen opettamisen tarve ei näet koske pelkästään lapsia ja nuoria, vaan kaiken ikäisiä. Suomen Pankin koordinoiman yhteistyöverkoston ovet ovat auki kaikille.

Finanssialan yhtiöt ovat vahvalla panoksella mukana talousosaamisen parantamisessa. Yhtiöt tekevät jo nyt runsaasti yhteistyötä esimerkiksi järjestöjen ja koulujen kanssa tarjoten henkilöstönsä osaamista. Yhteistyötä tehdään myös muun muassa tarjoamalla työpajoja ja erilaisia oppimateriaaleja.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan