FA:n kysely: Nuoret sijoittavat ilmastoystävällisesti ja odottavat pitkän aikavälin tuottoa

Suomalaiset osake- rahasto- ja vakuutussijoittajat välittävät tuoton lisäksi sijoitustensa ilmastovaikutuksista, ilmenee Finanssiala ry:n (FA) teettämästä kyselystä. Yli puolet vastaajista olisi valmis tyytymään maltillisempaan tuottoon lyhyellä aikavälillä, jos vähäpäästöisistä sijoituksista voisi odottaa parempia tuottoja vaikkapa kymmenen vuoden päästä. Tällä kannalla olivat etenkin nuoret vastaajat.

Nuoret katsovat sijoitushorisontissa pitkälle. Sekä 18–29 että 30–39-vuotiaista yli 65 prosenttia olisi valmis odottamaan parempia tuottoja lyhyen tuoton kustannuksella. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vastuullisten sijoitusten pitkän aikavälin tuotto ei ole heikompi kuin muiden sijoitusten. Vastuullinen sijoittaminen ei myöskään ole kalliimpaa kuin perinteinen sijoittaminen. Kaikista vastaajista 52 prosenttia oli valmis odottamaan parempia tuottoja vaikkapa 10 vuoden päästä. Luku on samaa luokkaa kuin tammikuussa, jolloin sama kysely tehtiin edellisen kerran. ”Kun sijoittaa vastuullisesti, se tarkoittaa, että vastuulliset yhtiöt saavat lisää rahoitusta ja vastuuttomiin kohdistuu painetta muuttaa toimintaansa”, kiteyttää Finanssiala ry:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula. ”On hienoa, että etenkin nuoret katsovat sijoittaessaan pikavoittoja pidemmälle.” Erityisesti osakesijoittajat ovat kiinnostuneita sijoitustensa ilmastovaikutuksista. Sellaisista vastaajista, joilla on sijoituksia pörssiosakkeissa, ilmastovaikutuksista on kiinnostunut 44 prosenttia. Nuoret ovat kiinnostuneita myös vaikuttavuussijoittamisesta, jossa sijoitukselle asetetaan tavoitteiksi tuoton lisäksi määritellyt positiiviset kestävyysvaikutukset. 18–29-vuotiaista 53 prosenttia vastasi kysymykseen Kyllä. ”Kiinnostus kestävyysvaikutuksiin hupeni ikäluokka ikäluokalta ja oli kaikkien vähäisintä 70–84-vuotiailla. Toisaalta myös En osaa sanoa -vastausten määrä oli vanhemmilla ikäluokilla nuoria korkeampi”, Yli-Huttula kertoo. Neutraalien tai tyhjien vastausten määrä oli kaikkiaan kasvussa: joka kysymyksessä 20–25 prosenttia vastasi joko Ei samaa eikä eri mieltä tai En osaa sanoa. Tammikuun kyselyyn verrattuna ihmisten into huomioida ilmastoasiat sijoituksissaan väheni jonkin verran. ”Koronakriisi sai talouden syöksyyn. Kriisistä toivuttaessa ei kuitenkaan pidä unohtaa uhkaavaa ilmastokriisiä. Ilmastoa tuhoaviin yrityksiin sisältyy hetki hetkeltä kasvava riski, että sijoitukset niihin menettävät arvonsa. Se tapahtuu ennemmin tai myöhemmin, ja tuo myöhemmin on päivä päivältä lähempänä”, Yli-Huttula sanoo. Kansalaiskyselyn toteutti FA:n toimeksiannosta Norstat Oy. Kyselyyn vastasi kesäkuun alussa yli tuhat 18–84-vuotiasta suomalaista. Vastaajat kiintiöitiin vastaamaan Suomen väestöä sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan. Tutustu kyselyn tuloksiin