FA:n Mattila: Vakavarainen pankkisektori pystyy tukemaan talouskasvua

Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on pysynyt vahvana, vaikka rakenne on muuttunut kuluvan vuoden aikana, selviää Finanssivalvonnan tiedoista. Finanssiala ry:n (FA) pääekonomisti Veli-Matti Mattila muistuttaa, että pankkisektorin kannattavuus on hyvä ja vakavaraisuus kuuluu eurooppalaisessa vertailussa kärkiryhmään.

Kannattavuus on hyvä, ja se antaa hyvän perustan suomalaisten kotitalouksien ja yritysten luotottamiseen ja siten talouskasvun tukemiseen myös jatkossa”, Mattila toteaa.

Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde (CET1) oli kesäkuun lopussa 20,1 prosenttia. Laskua vuodenvaihteesta oli 2 prosenttiyksikköä. Kokonaisvakavaraisuussuhde oli 22,6 prosenttia. Ydinvakavaraisuussuhdetta heikensi Nordean sivukonttoristuminen ja poistuminen luvuista vuodenvaihteessa.

Työeläkelaitosten sijoitustuotto ylitti ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuottovaateensa. Tuotto oli 4,2 prosenttia. Täten vakavaraisuus vahvistui ja työeläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli 130,4 prosenttia.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui, vaikka tuotot jäivätkin hieman viime vuoden vastaavasta hetkestä. Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 213 prosenttia ja vahinkovakuutussektorin 226 prosenttia.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat