FA:n vakuutussääntelyn asiantuntija Olli Leppälä: Lobbaus on riskienhallintaa ja demokratian ylläpitoa

Olli Leppälä korostaa, että lobbaus ja edunvalvonta on ennen kaikkea yhteistyötä ja luottamusta. Kuva: Jukka Rapo
  • Olli Leppälä on aloittanut Finanssiala ry:ssä (FA) vakuutusyhtiöiden taloudellisen sääntelyn asiantuntijana.
  • Leppälän vastuualueina ovat muun muassa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntely Solvenssi II ja vakuutusyhtiöiden kriisinratkaisu.
  • Leppälä siirtyy FA:han työeläkevakuutusyhtiö Elosta.

”Lobbaaminen on keskeinen osa toimivaa demokratiaa”, sanoo espoolainen Olli Leppälä, joka kiinnostui lobbaamisesta jo yliopistoaikoina:

”Olin Brysselissä vaihdossa ja yliopistolla oli kurssi, jossa opetettiin lobbausta EU:ssa. Ympäristöjärjestöstä lähtöisin oleva opettaja muun muassa neuvoi, missä vaiheessa lainsäädäntöprosessia on parhaat mahdollisuudet päästä vaikuttamaan”, Leppälä kertoo.

Lobbauskurssi oli Leppälän opinnoista toki vain pieni osa. Keskeiset opinnot Jönköpingin ja Tallinnan yliopistoissa käsittelivät muun muassa johtamista sekä rahoitusta ja laskentatoimea.

Yksi Leppälän päävastuista FA:ssa on vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta sääntelevä Solvenssi II, joka on paraikaa uudelleentarkastelussa. Vakuutusyhtiöille tärkeää olisi raskaan raportointitaakan keventäminen ja selkeyttäminen.

”Vakuutusyhtiöiden velvoitteet raportoida ovat mittavat, ja alan toiveena on, että ylivarovaisiksi koettuja vaatimuksia lievennettäisiin realistisemmalle tasolle.”

Edunvalvontakin on riskienhallintaa

Finanssiala ry:hyn Leppälä tulee työeläkevakuutusyhtiö Elosta. Ennen lähtöään hän työskenteli sijoitusriskien valvonnassa korkosijoituksista vastaavana riskianalyytikkona, jonka päätehtävänä oli arvioida ja valvoa sijoitusten riskejä. Monimutkaisten riskikaavojen laskeminen ja analysointi ei ole varsinaista edunvalvontaa – sen sijaan edunvalvonta on Leppälän mukaan riskienhallintaa siinä missä sijoituksiin tai liiketoimintaan liittyvien riskien analysointi.

”Moni tunnistaa sijoitustoimintaan liittyvät riskit, mutta sääntelyriskistä puhutaan suhteellisen vähän, ja sen hallinta saattaa olla reaktiivista.”

Leppälä muistuttaa, että sääntely syntyy pitkien neuvottelujen tuloksena. Se, että sääntelyn kohteet vaikuttavat sääntelyn valmisteluun, on demokratian kannalta pelkästään järkevää.

”Lobbaus on markkinaehtoista tiedon tuottamista. Jos jokainen yhtiö hoitaisi itse oman edunvalvontansa, joutuisivat sääntelyelimet kokoamaan hajanaisista kannoista alan näkemyksen. Se olisi hankalaa ja tehotonta.”

”Luottamus on ensiarvoisen tärkeää”

Leppälä korostaa, että lobbaus ja edunvalvonta on ennen kaikkea yhteistyötä ja luottamusta. Paras lopputulos sääntelylle syntyy, kun päätökset tehdään yhdessä kaikkia osapuolia kuunnellen.

”EU-toimijat, jäsenyhtiöt, kattojärjestöt, ministeriöt, viranomaiset… tässä samassa yhteisössä on valtava verkosto ihmisiä, joiden kanssa pitää ylläpitää luottamusta ja hyviä suhteita. Perehdytyksissäni FA:ssa onkin  korostettu hyvien suhteiden merkitystä”, Leppälä sanoo.

Vapaa-ajallaan Leppälä nauttii kotikaupunkinsa Espoon maisemista kävellen pitkin rantaraittia lähes joka ilta. Yksi FA:han siirtymisen negatiivinen vaikutus on, että Leppälän naapuritalossa toimivan eläkevakuutusyhtiö Elon kuntosalille ei pääse enää halutessaan treenaamaan. Kesäisin Leppälälle maittaa golf.

”Pelaan klubitasolla. Tämä on etu: kun taitavammat pelikaverit harmittelevat, että peli menee huonosti, voin itse nauttia kauniista säästä ja todeta, että pelaan ihan samalla tasolla kuin aina muulloinkin. Mikäs tässä on kulkiessa.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan