EU

FA:n uusi puheenjohtaja Sara Mella: Suomen on oltava aktiivinen jäsen yhtenäisessä ja vahvassa EU:ssa

Nordean Sara Mella on ensimmäinen nainen FA:n puheenjohtajana. Hän puhui Finanssiala ry:n toimittajaseminaarissa toukokuun alussa 2023.
  • Finanssiala ry:n hallituksen puheenjohtajana on aloittanut Nordean henkilöasiakkaista Pohjoismaissa vastaava johtaja Sara Mella.
  • Mella korostaa Suomen EU-jäsenyyden merkitystä ja kannustaa Suomea aktiiviseen vaikuttamiseen yhteisössä.
  • Suomen on huolehdittava siitä, että sen erityispiirteet otetaan huomioon EU-sääntelyssä.
  • Varapuheenjohtajia ovat LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Juha Koponen ja OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Finanssiala ry:n hallitus on yhdistyskokouksen valitsema. Hallitukselle kuuluvat kaikki järjestön strategiset edunvalvontahankkeet ja muut koko finanssialaa koskevat merkittävät kysymykset, FA:n strategia, organisaatio, toimintasuunnitelma ja budjetti sekä muut säännöissä määrätyt asiat.

Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtajana on aloittanut Nordean henkilöasiakkaista Pohjoismaissa vastaava johtaja Sara Mella. Hän on ensimmäinen nainen FA:n puheenjohtajana. Puheenjohtajuuskausi on kaksivuotinen. Mellan kauden alussa fokus on erityisesti europarlamenttivaaleissa, jotka käydään kesäkuun alussa. Vaaleissa määritetään Suomen EU-linja seuraavaksi viideksi vuodeksi.

”Suomen on lisättävä aktiivisuuttaan EU-pöydissä. EU:n on huolehdittava sääntelyssä kilpailukyvystään ja Suomen on huolehdittava siitä, että sen erityispiirteet otetaan huomioon EU-sääntelyssä”, Mella sanoo.

”EU-säännösten toimeenpanossa on pidättäydyttävä kansallisesta lisäsääntelystä. Kansallisesta sääntelystä kannattaisi laatia kokonaisarvio, jonka pohjalta sääntelyä voisi kehittää. Myös olemassa olevan EU-sääntelyn uudelleentarkastelu tulee tehdä vasta, kun on riittävästi kokemusta nykysääntelyn toimivuudesta”, Mella ehdottaa.

Lisähaasteita uudelle EU-parlamentille tuovat epävarmat talouden ennusteet, etenevä ympäristökriisi sekä kireä geopoliittinen tilanne: Ukrainan sodan loppu ei ole näköpiirissä, ja sota Lähi-idässä sekä Yhdysvaltain lähestyvät presidentinvaalit kiristävät jännitteitä entisestään.

”Maailmanpolitiikan myrskyt korostavat Suomen EU-jäsenyyden merkitystä. Myös finanssialalla on tärkeä rooli toimivan ja turvallisen yhteiskunnan rakenteiden ylläpitäjänä.”

Hallitusohjelman kirjaus finanssialan kasvustrategiasta korostaa alan merkitystä 

Mella kiittelee hallitusohjelman kirjausta finanssialan kasvustrategiasta erittäin tärkeänä avauksena. ”Suomalaisen finanssialan kannalta kirjaus on erinomainen. Nykyinen hallitus selkeästi tunnustaa, että finanssialalla on keskeinen rooli kasvun mahdollistajana ja rahoittajana”, Mella korostaa.

Geopoliittisten haasteiden ohella EU:ta – ja koko maailmaa – uhkaa myös ympäristökriisi. Finanssiala on sitoutunut EU:n kestävyystavoitteisiin, mutta väärin kohdistettu sääntelytaakka vaarantaa tavoitteiden toteutumisen.

”Ilmastonmuutoksen lisäksi tärkeitä painopisteitä ovat luontokadon torjuminen ja sosiaalisen vastuun kehittäminen. Suomalainen finanssiala on jo tarttunut toimeen luontokadon torjunnassa aloittamalla yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa finanssialan luontositoumuksen laatimisen ja sopimalla mittareista, joilla kerätään yhteen ja kuvataan alan luontokadon vastaisia toimia”, Mella kertoo.

Isoon muutokseen tarvitaan mukaan talouden koko arvoketju. Kun muiden toimialojen yritykset tunnistavat entistä paremmin haitalliset vaikutuksensa luontoon ja raportoivat niistä, on myös finanssialan yritysten mahdollista esimerkiksi luopua suuren luontoriskin sijoituksista ja suunnata rahavirtoja luontoa vahvistavaan liiketoimintaan.

Haastattelupyynnöt Sara Mellalle Nordean viestinnän kautta: 09 4245 1006.