FATCA-tietojen keruu asiakkailta alkaa

Suomalaiset finanssilaitokset, kuten pankit, rahastoyhtiöt, sijoituspalveluyritykset ja henkivakuutusyhtiöt alkavat heinäkuun alusta lukien selvittää uusien, ja tarvittaessa myös olemassa olevien, asiakkaidensa verovelvollisuutta USA:ssa. Selvitysvelvoite juontaa juurensa Suomen ja USA:n keväällä tekemästä ns. FATCA-sopimuksesta, joka koskee maiden välistä verotietojen vaihtoa. Asiakkaille tullaan esittämään nykyistä enemmän verotusmaahan liittyviä kysymyksiä.

​Verotietojen vaihto koskee sekä USA:ssa verovelvollisina olevia henkilöitä että yrityksiä. Verotiedot raportoidaan USA:n veroviranomaiselle IRS:lle (Internal Revenue Service) Suomen Verohallinnon kautta. Ensimmäinen raportointi tapahtuu vuonna 2015.

Eri maiden kanssa solmittavalla ns. FATCA-sopimuksella (Foreign Account Tax Compliance Act) USA haluaa estää USA:ssa verovelvollisten henkilöiden ja yritysten veronkiertoa ulkomaisten finanssialan yritysten kautta. Raportoitavia tietoja ovat muun muassa korkotulot, osingot ja johdannaisten perusteella saadut tulot, henkivakuutuskorvaukset sekä osakkeiden ja velkakirjojen bruttomyyntihinnat.

Verolakimies Mona Redsven Finanssialan Keskusliitosta kertoo, että tavalliselle asiakkaalle Suomessa sopimus tuo lisää kysymyksiä vaikkapa tiliä avattaessa, sijoitusta tehtäessä tai henkivakuutuskorvausta maksettaessa.

”Kysymykset voivat tuntua meneillään olevaan asiointiin nähden epäolennaiselta, mutta niiden avulla pankki tai muu finanssilaitos tunnistaa USA:ssa verovelvollisena olevat asiakkaansa ja kerää vaaditut tiedot USA:n veroviranomaista varten. Sopimus edellyttää, että finanssilaitosten on aktiivisesti etsittävä uusien ja nykyisten asiakkaidensa joukosta USA:ssa verovelvollisia asiakkaita”, Redsven sanoo.

USA:ssa verovelvollisia tahoja ovat mm. USA:n kansalaiset (myös henkilöt, joilla on kaksois- tai kolmoiskansalaisuus), henkilöt, jotka oleskeluluvan (Green Card) turvin ovat USA:ssa, USA:han rekisteröidyt yritykset sekä yritykset, joiden merkittävinä omistajina on USA:ssa verovelvollisia henkilöitä.

Verotietojen vaihtoa valmistellaan myös EU- ja OECD-maiden välillä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat