Finanssiala äärimmäisen tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Vakuutusala riskin jakajana ja finanssiala suurena sijoittajana ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa, totesi Finanssiala ry:n (FA) vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaari FA:n tilaisuudessa 15.6 Helsingissä. FA:n hallitus on tänä vuonna linjannut, että finanssiala tukee toimenpiteitä, joiden tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen. Kivisaaren kanssa ilmastonmuutoksen torjunnasta olivat tilaisuudessa keskustelemassa Suomen WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder ja pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankista.

Finanssialalla on jo pitkään paiskittu töitä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Erityisesti vakuutusalalla on Kivisaaren mukaan nähty ilmastomuutos isona riskinä 1980-luvulta asti. Koko finanssialalla ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun on panostettu paljon viime vuosina.

”Toimenpiteet ovat nyt erittäin tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa. On hyvä, että ala tekee työtä ilmastonmuutoksen hillinnässä”, totesi Erkki Liikanen puheenvuorossaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vetäydyttyä Pariisin ilmastosopimuksesta yhteistyö eri maiden ja yritysten kesken ilmastonmuutoksen torjunnassa on vain vahvistunut”.

Liisa Rohweder jakoi näkemyksen Erkki Liikasen kanssa ilmastonmuutoksen vastaisten toimia merkittävyydestä.

”Ilmastokriisi on käsissämme ja kaikki mahdolliset toimet on tehtävä sen hillitsemiseksi. Finanssiala on menossa oikeaan suuntaan ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissaan. On oleellista, että ala on asettanut kahden asteen tavoitteen”, Liisa Rohweder totesi.

Rohweder korosti, että finanssiala toimialana on äärettömän tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

”On todella tärkeätä, että tehtävistä toimista ja saaduista tuloksista myös raportoidaan. WWF:llä on myös tarjota useita erilaisia työkaluja ilmastonmuutokseen liittyvien toimien mittaamista varten. Olisi mielenkiintoista tehdä tässä yhteistyötä alan kanssa”.

Yksi konkreettinen keino finanssialalla ilmastonmuutoksen suitsimiseksi on sähköisen asioinnin edistäminen.

”FA on tehnyt yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa kolme kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta, joiden tavoitteena on digitalisaatiota lisäämällä saada aikaan toiminnan tehostumista ja sitä kautta merkittävästi vähentää prosessien hiilijalanjälkeä”, Esko Kivisaari kertoi.

FA:n hallituksen ilmastonmuutoslinjauksesta on valmisteilla alan neljäs sitoumus. Toimialan yhteinen työ on käynnistynyt, ja parhaillaan ollaan kokoamassa finanssialalle parhaiten sopivia indikaattoreita mittaamaan yritysten ilmastomuutosta ehkäisevää toimintaa. ”Tämä työ tukee vastuullisuusraportointia ja sitä kautta avannee julkisuudelle entistä enemmän yritysten vastuullisuustoimintaa erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Jokainen jäsenyritys päättää luonnollisesti omista toimenpiteistään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, Kivisaari sanoi.

Kivisaari kertoi myös työstä EU-komission kestävän rahoituksen korkean tason asiantuntijaryhmässä. Ryhmän tarkoituksena on kehittää eurooppalainen kestävän sijoittamisen strategia.

”Annamme komissiolle suosituksia, miten EU:ssa voitaisiin suunnata investointeja kestävästi. Väliraportti julkaistaan heinäkuun puolen välin jälkeen, ja työn tulisi olla valmiina vuoden loppuun mennessä.

Komissio toivoo työryhmältä mahdollisimman konkreettisia suosituksia, Kivisaari toteaa.