Finanssiala avaa taas lobbaustaan – avoimuustilinpäätöksessä kotimaan lisäksi Brysselissä tehty lobbaus

  • Finanssiala ry (FA) on avannut vuodesta 2020 alkaen vaikuttamistyötään eli lobbaustaan julkaisemalla avoimuustilinpäätöksen.
  • Siinä kerrotaan, keitä poliittisia päättäjiä, eli kansanedustajia, ministereitä ja ministereiden valtiosihteereitä sekä europarlamentaarikkoja ja komission viranhaltijoita FA on lobannut tärkeimmissä ajankohtaisissa edunvalvontateemoissaan.
  • Avoimuustilinpäätöksen tärkeyttä korostaa vuoden 2024 alusta voimaan tullut lakisääteinen lobbauksen avoimuusrekisteri.
  • Uusin avoimuustilintilinpäätös on nyt julkaistu ja luettavissa FA:n verkkosivuilla. Se kattaa ajanjakson heinäkuusta 2023 maaliskuuhun 2024.

Vuoden 2024 alussa voimaan tulleen avoimuusrekisterilain mukaan organisaatiot, jotka tekevät eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvaa lobbausta, pitää rekisteröityä avoimuusrekisteriin. Tietoja vaikuttamistoiminnasta on pitänyt alkaa kerätä 1.4.2024 alkaen.

Finanssiala ry (FA) oli ensimmäinen organisaatio, joka ilmoittautui rekisteriin. FA on avoimuudessa edelläkävijä – se on jo vuodesta 2020 kertonut vuosittain, keitä on mistäkin aiheesta lobannut.

FA:n vaikuttamisesta vastaava johtaja Tuomo Yli-Huttula on ollut puuhamiehenä sekä FA:n avoimuustilinpäätöksessä että valtakunnallisessa lobbauksen avoimuusrekisterissä, jonka neuvottelukunnan puheenjohtajana hän toimii. Neuvottelukunta muun muassa tekee aloitteita rekisterin kehittämiseksi sekä laatii hyvän edunvalvonnan suositukset. Ennen kesää julkistettaviin suosituksiin on kirjattu vastuullisen lobbauksen periaatteet.

”Lobbarin on tuotava selkeästi ilmi, kenen etuja ajaa ja mitä tavoittelee. Tämä palvelee sekä avointa yhteiskuntaa että lobbareita itseään: avoimuus parantaa lobbauksen hyväksyttävyyttä osana valtion demokraattista lainvalmistelua ja päätöksentekoa”, Yli-Huttula sanoo.

Finanssiala ry julkaisee avoimuustilinpäätöksensä jo neljättä kertaa. Nyt julkaistu tilinpäätös sisältää aikavälin heinäkuu 2023 – maaliskuu 2024. Päättäjien nimet ovat valikoituneet julkaistaviksi heidän merkittävän poliittisen asemansa vuoksi.

“Lobbarin on tuotava selkeästi ilmi, kenen etuja ajaa ja mitä tavoittelee. Tämä palvelee sekä avointa yhteiskuntaa että lobbareita itseään.”

TUOMO YLI-HUTTULA, FA:n vaikuttamisesta vastaava johtaja

2024 on EU:n vuosi

”Vastuullisen lobbauksen kantavana perustana on avoimuus. Siksi julkaisemme kattavan katsauksen, keitä olemme lobanneet ja mistä aiheista sekä Suomessa että EU:ssa”, Yli-Huttula kertoo.

Vuoden 2024 keskeisiä aiheita FA:lle on kesäkuun EU-vaaleihin liittyvä lobbaaminen. Laki velvoittaa raportoimaan vain kotimaassa tapahtuvasta lobbauksesta, mutta FA avaa myös Brysselissä tapahtuvaa lobbaustaan omassa avoimuustilinpäätöksessään. EU:n avoimuusrekisterissä FA on ollut jo pitkään mukana.

”FA on tässäkin edelläkävijä: ilmoitamme avoimuustilinpäätöksessämme myös, keitä europarlamentaarikkoja ja komission viranhaltijoita olemme edunvalvontateemoissamme tavanneet”, Yli-Huttula kertoo.

FA vahvistaa tänä vuonna muutoinkin läsnäoloaan Brysselissä. FA valitsi maaliskuussa EU-asiantuntijaksi Miikkael Azaizen, jonka työskentelypaikka on kesäkuusta lähtien pohjoismaisten finanssiyhdistysten yhteisessä toimistossa.

Suuri osa finanssitoimialan lainsäädännöstä tulee EU:sta, ja siksi on entistäkin tärkeämpää seurata ennakoivasti päätöksentekoa ja verkostoitua aivan ytimessä, siis Brysselissä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan