Finanssiala avaa vaikuttamistyötään – julkistamme keitä päättäjiä lobbasimme

Lobbauksen avoimuustilinpäätöksessä kerromme, keitä kansanedustajia, ministereitä ja ministereiden valtiosihteereitä sekä EU-parlamentaarikkoja ja komission virkamiehiä olemme lobanneet tärkeimmissä edunvalvontateemoissa edellisen vuoden aikana.

Julkaisemme avoimuustilinpäätöksemme vuosittain.

Kannustamme muitakin edunvalvonta- ja kansalaisjärjestöjä avaamaan vaikuttamistyötään.

Pankkien, vakuutus- ja työeläkeyhtiöiden, rahasto- ja rahoitusyhtiöiden sekä arvopaperivälittäjien edunvalvojana Finanssiala ry (FA) on sitoutunut avoimuuteen lobbauksessaan.

”Moniarvoiseen demokratiaan kuuluu se, että päättäjä kuuntelee eri intressi- ja asiantuntijatahoja ennen kuin tekee päätökset. FA on kannattanut jo pitkään lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvän vaikuttamistyön avoimuuden lisäämistä sekä kotimaassa että EU:ssa. Olemme olleet jo alusta alkaen mukana EU:n avoimuusrekisterissä”, FA:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula toteaa.

Oikeusministeriön johdolla valmistellaan vuoden 2021 aikana lakiin pohjautuvaa sääntelyä, joka velvoittaa lobbausta harjoittavat järjestöt ja yritykset avaamaan vaikuttamistyötään. Tavoitteena on, että Pohjoismaiden ensimmäinen avoimuusrekisteri on toiminnassa vuoden 2023 aikana. FA kannattaa avoimuusrekisteriä, jonka soveltamisalana on eduskunta ja ministeriöt.

“Moniarvoiseen demokratiaan kuuluu se, että päättäjä kuuntelee eri intressi- ja asiantuntijatahoja ennen kuin tekee päätökset. Dialogi tarjoaa tietoa ja syventää käsityksiä päätösten merkityksestä ja vaikutuksista.”

TUOMO YLI-HUTTULA, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

”Haluamme jo ennen lakiin pohjautuvaa avoimuusrekisterin tuloa avata vuosittain lobbaustoimintaamme. FA:n avoimuustilinpäätöksessä näkyvät päättäjät ovat valikoituneet julkaistaviksi merkittävän poliittisen asemansa vuoksi. Listauksesta selviää FA:n kanta kulloiseenkin edunvalvontateemaan ja ne päättäjätapaamiset, joissa asia on ollut esillä. Kannustamme muitakin edunvalvonta- ja kansalaisjärjestöjä avaamaan rohkeasti omaa vaikuttamistyötään”, Yli-Huttula sanoo.

Asiantuntijamme ovat lisäksi osallistuneet eri ministeriöiden asiantuntijatyöryhmiin, jotka liittyvät alalle keskeisen lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi asiantuntijoitamme on kuultu eduskunnan eri valiokunnissa.

Finanssiala ry on rekisteröitynyt osaksi Euroopan komission avoimuusrekisteriä. Edunvalvojien rekisterin tarkoituksena on kertoa kansalaisille organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unionin päätöksentekoprosesseihin. Avoimuusrekisteri valvoo tällaista toimintaa hyvän edunvalvontatavan avulla.

Lobbauksemme periaatteet

Kerromme avoimesti, ketä edustamme ja mitkä ovat tavoitteemme.

Otamme asioihin kantaa finanssialan edunvalvojan roolissa.

Valmistelemme asiamme huolella yhdessä jäsentemme kanssa ja toimimme oikeaan aikaan.

Kerromme kaikki asiaan liittyvät olennaiset näkökulmat, myös erilaiset mielipiteet.

Varmistamme, että viestimme ymmärretään oikein.

Emme anna tai vastaanota lahjoja, jotka voivat vaikuttaa omaan tai lahjan saajan päätöksentekoon.

Vieraanvaraisuudessa noudatamme tavanomaisia ja kohtuullisia järjestelyjä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat