Finanssiala edistää taloustaitoja European Money Week -teemaviikolla

Finanssiosaamista ja taloudenhallintaa edistetään Euroopan eri maissa Money Week -teemaviikon aikana 14.-18.3. Kampanjaan osallistuu lukuisa määrä finanssialan toimijoita myös Suomesta.   Kampanjan eri hankkeisiin voi tutustua twitterissä, jossa yhteinen #EMW2016 yhdistää hankkeet toisiinsa.

​Finanssiala haluaa parantaa kansalaisten mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan erityisesti lisäämällä nuorten talousosaamisen taitoja sekä kuluttajien tietoisuutta muun muassa ylivelkaantumisen riskeistä. Teemaviikon aikana ala kertoo minkälaisissa talousosaamista edistävissä hankkeissa se on pitkin vuotta mukana, ja mitä tulevan viikon aikana tapahtuu.

European Money Week on Euroopan Pankkiyhdistyksen liiton (EBF) organisoima. Myös vakuutusalan Euroopan kattojärjestö Insurance Europe (IE) jäsenineen on mukana viikon tapahtumissa.

Finanssialan Keskusliitto (FK) jäsenyrityksineen ja yhteistyökumppaneineen tuovat teemaviikon aikana esille omia kuluttajille ja pk-yrityksille tarkoitettujen finanssiosaamisen ja taloudenhallinnan toimiaan:

  • Zaldo-kilpailun voittaja julkistetaan 16.3. Zaldo on oppimisympäristö oman talouden hallinnasta. 9-luokkalaisille suunnattua kilpailua järjestävät FK:n kanssa yhdessä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta sekä Nuori Yrittäjyys. Katso lisää: www.zaldo.fi
  • Danske Bank on yhdessä verkko-oppimisen, opetuksen, mediapsykologian ja matematiikan asiantuntijoiden kanssa luoneet ilmaisia, ei-kaupallisia talousopetuksen aineistoja, joita vanhemmat ja koulut voivat halutessaan hyödyntää lasten ja nuorten talousosaamisen kasvattamisessa. Taloustaitojen opettaminen lapsille ja nuorille Rahalaakso.fi– ja Control Your Money.fi -opetussivustojen avulla on interaktiivista ja kannustavaa. Käyttämällä opetuksessa esimerkkejä lasten ja nuorten päivittäin kohtaamista taloudellista valinnoista, on mahdollista kehittää heidän matemaattisia valmiuksiaan.
  • LähiTapiola edistää yhdessä Marttaliiton kanssa nuorten taloustaitoja Pidä rahoistasi kiinni -hankkeessa, jossa 15-25-vuotiaille nuorille annetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa. Tavoitteena on edistää nuorten talousosaamista, herättää kiinnostus omien raha-asioiden hoitoon sekä antaa kodinhoitoon liittyviä tietoja ja taitoja. Oikeat kohderyhmät tavoitetaan Marttapiirien paikallisten verkostojen kautta. Talousneuvonnan tukena käytetään LähiTapiolan ja Marttojen yhdessä tuottamaa Omaan kotiin -korttisarjaa. Yhteistyön kautta talousneuvontaa saa vuosittain noin 200 nuorta.
  • Nordea järjestää peruskoulun 9-luokkalaisille vuosittain valtakunnallisen Taloustietokilpailun. Sen tarkoituksen on lisätä nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin ja erityisesti taloudellisiin asioihin. Nordea on myös tukemassa Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) Yrityskylä oppimiskokonaisuutta, muiden alan yritysten ohella. Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, joka tavoittaa tällä hetkellä 70 prosenttia suomalaisista kuudesluokkalaisista www.yrityskyla.fi. Nordea osallistuu myös Helsingin yliopiston Myötätunnon mullistava voima (CoPassion) -tutkimushankkeeseen, jonka avulla tutkitaan myötätunnon vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn. Vaikutusta tarkastellaan mm. nordealaisten Taloustaitohankkeessa tekemän vapaaehtoistyön kautta. Taloustaitohankkeessa pankin koulutetut vapaaehtoiset ohjaavat nuorten ryhmissä taloustaitotuokioita.
  • Säästöpankkiryhmään kuuluvat säästöpankit käyvät puhumassa nuorille taloudesta kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomea. Aiheina ovat mm. henkilökohtaisen talouden hallinta, omien raha-asioiden hoito ja mitä asioita taloudesta ja finanssialasta jokaisen tulisi tietää. Säästöpankkien Tutkimussäätiö tukee rahamarkkinoihin, pankkipalveluiden kysyntään, asumiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvää tutkimusta ja julkaisutoimintaa jakamalla apurahoja sekä tutkimusmäärärahoja. Talouden kokonaisuutta kartoitetaan asiakkaille ilmaisessa Oman talouden tuokiossa ja asiakkaan verkkopankissa oleva Finanssivahti-niminen palvelu kuvaa kuukausitasolla mihin rahat oikeasti kuluvat. Tämä helpottaa omaa taloudenpitoa ja budjetointia.
  • Työeläkeyhtiö Varma opastaa yrittäjyydestä unelmoivia ja eläketurvasta kiinnostuneita tarjoamalla asiakkaidensa taloudenhallintaan verkkotyökaluja mm. eläkkeen karttumisen seurantaan ja yrittäjän uralle aikoville. Eläkelaskurilla voi laskea arvion tulevasta työeläkkeestä. Asiakkaat voivat myös seurata oman työeläkkeen karttumista sähköisestä työeläkeotteesta. Näiden työkalujen ansiosta pysyy kartalla siitä, millainen on oma toimeentulo työuran jälkeen. Yrittäjän urasta haaveilevia tai jo taipaleelle ryhtyneitä auttaa Varman, Nordean, Ifin ja Valve Groupin yhteistyössä toteuttama OnnistuYrittäjänä.fi-palvelu. Se tukee yrityksen perustamisen ensi vaiheissa ja antaa neuvoja oman yritystoiminnan kasvattamiseen.

Lue lisää Money Weekin tapahtumista