Finanssiala edistää vastuullisuutta kolmella rintamalla

Finanssiala ry (FA) on sitoutunut kansainvälisiin finanssialan vastuullisen toiminnan periaatteisiin. Sitoumus kattaa kestävän pankkitoiminnan, vakuutustoiminnan ja sijoittamisen.

​Sitoumusten avulla Finanssiala ry osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, jotta kestävä kehitys saataisiin sidottua erottamattomaksi osaksi finanssialan toimintaa. FA:n tuki periaatteille ei velvoita jäsenyrityksiä, vaan ne päättävät itsenäisesti omista sitoumuksistaan.

”Näiden periaatteiden kautta FA viestii suomalaisen finanssialan arvopohjasta. Periaatteet ovat kansainvälisesti laajalti tunnettuja”, kertoo FA:n asiantuntija Elina Kamppi.

Sekä vastuullisen vakuutustoiminnan että vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteiden ytimessä on ohjata toimintaa huomioimaan ympäristölliset, sosiaaliset ja hyvän hallinnon tekijät. Lisäksi allekirjoittaneet sijoittajat ja varainhoitajat panostavat aktiiviseen omistajaohjaukseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen. Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet sisältävät edellä mainittujen hyvien käytäntöjen lisäksi ajatuksen konkreettisista kestävyystavoitteista, joita allekirjoittajapankit lähtevät tavoittelemaan.

FA on sitoumusten myötä alan edelläkävijöiden joukossa edistämässä kestävää finanssitoimintaa. Eurooppalaisen pankkialan kattojärjestö EBF on sitoutunut pankkialan periaatteisiin, mutta muut kattojärjestöt, joissa FA on jäsenenä, eivät ole luoneet virallisia yhteyksiä aloitteisiin.

”Periaatteiden allekirjoittamisen lisäksi FA on tehnyt neljä kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta, joiden tavoitteena on lisätä yhteiskunnan resurssitehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä”, Kamppi muistuttaa.

Principles for responsible Banking (PRB)

Principles for Sustainable Insurance (PSI)

Principles for Responsible Investment (PRI)