Finanssiala ehdottaa: Yritysten vastuullisuus esiin EU-tasoisen ESG-rekisterin avulla

ESG-rekisteristä selviäisi, miten hyvin yritykset ovat ottaneet huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan.

Vastuullista sijoittamista hidastaa vaikeus tunnistaa ja vertailla, mitkä sijoituskohteet ovat kestäviä ja vastuullisia. Tähän apu olisi yrityksiltä kerättävä ESG-data, jonka avulla sijoituskohteiden vastuullisuutta voitaisiin vertailla yhteismitallisesti.

Finanssiala ry (FA) ehdottaa, että EU:n pitäisi perustaa ESG-rekisteri, josta selviäisi, miten hyvin yritykset ovat ottaneet huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan, ja millaisia vaikutuksia niiden toiminnasta aiheutuu ympäristölle ja yhteiskunnalle. ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance.

FA:n hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio OP Ryhmästä liputtaa vahvasti yhtenäisen ESG-raportoinnin puolesta EU:n alueella. ”EU:n on otettava johtava rooli yritysten ESG-raportoinnin standardoinnissa. EU voisi kerätä vertailukelpoista dataa suoraan yrityksiltä ja tuoda sen tarjolle muun muassa rahoitusalalle ja tiedemaailmaan.”

Yksityissijoittajilla on FA:n tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suurta halukkuutta vastuulliseen sijoittamiseen. ”Sijoittajien kasvava ympäristötietoisuus edellyttää, että heille tarjotaan myös yhteismitallista tietoa sijoituskohteiden vastuullisuudesta”, Ritakallio huomauttaa.

Vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsif ry:n jäsenilleen tekemän selvityksen mukaan yhdeksi keskeiseksi vastuullisen sijoittamisen haasteeksi nousi yhteismitallisen ja luotettavan ESG-datan puute sijoituskohteita analysoitaessa.

ESG-datan hyödyntämistä jarruttavat tällä hetkellä sen huono vertailtavuus ja korkeat kustannukset. Kustannusten takia pienehköt sijoittajat, kuten pienet eläkerahastot ja säätiöt, eivät saa ESG-dataa käyttöönsä.

”Kaikille EU-maille pitäisi kehittää yhteinen minimitason ESG-raportointimalli, josta ajan myötä voisi tulla globaali standardi. Mallia ei tarvitse luoda tyhjästä: markkinoilla on jo useita erilaisia raportointitapoja, joita voidaan hyödyntää. Luontevin kehittäjä tällaiselle mallille olisi Eurostat tai jokin muu EU-tilastokeskus, joka myös ylläpitäisi rekisteriä raporteista”, Ritakallio toteaa.

Raportoinnin rekisteriin tulisi olla vapaaehtoista. Yritysten, suurten ja pienten, kannustimena toimisi mahdollisuus kasvattaa omaa vastuullisuuden mainettaan sekä hyötyä sitä kautta rahoituksen saatavuudessa. Rahoitus olisi kalliimpaa sellaisille yrityksille, jotka eivät noudata ESG-standardeja. Finanssisektori etsii aktiivisesti ESG-asioissa hyvin pärjääviä sijoituskohteita. Rekisterin avulla kohteiden vertailu helpottuisi ja vastuullisen sijoittamisen vaikuttavuus kasvaisi.

Yhdessä ja samassa EU-rekisterissä tarjolla oleva ESG-data säästäisi sekä raportoivien yritysten että datan käyttäjien aikaa ja rahaa. Se antaisi myös lisää näkyvyyttä yrityksille, jotka antavat ESG-tietonsa rekisteriin. Julkinen ESG-rekisteri toisi datan paremmin saataville myös piensijoittajille sekä tutkijoille ja opetukseen.

”Jotta data olisi aidosti kaikkien saatavilla, se pitäisi tarjota ilmaiseksi tai hyvin kohtuullisella hinnalla. Koska rekisteri palvelisi sekä julkisia että yksityisiä tarpeita, pääosan sen rahoituksesta tulisi koostua EU:n budjetista”, sanoo Ritakallio.

Hanken Svenska handelshögskolan ja Aalto-yliopisto ovat olleet ESG-aloitteen alullepanijoita yhdessä OP Ryhmän ja Aktian kanssa. Suomalainen finanssiala on yhteistyössä työstänyt aloitetta edelleen FA:n vastuullisuustoimikunnassa.